MPK-Lodz Spolka z o.o.

MPK-Lodz Co. LTD

information services

  • RSS
  • MPK on facebook

    MPK on facebook

  • YouTube
  • BIP
  • Newsletter
  • polski
  • English
Timetables for:

Kusocińskiego
Popie³uszki

Kusocińskiego - Popie³uszki (0433) /Show on mapShow on map

Lines on stop

80 Retkinia
N2A Retkinia
N2B pl. Wolno¶ci(Konstantynów)

Lines near

69A (0426) ~34 m. Dw. £ód¼ Widzew
69B (0426) ~34 m. Dw. £ód¼ Widzew
76 (0427) ~46 m. cm. Szczecińska
55 (0425) ~49 m. Dw. £ód¼ D±browa
86A (0425) ~49 m. Dw. £ód¼ Fabryczna
86B (0425) ~49 m. Dw. £ód¼ Fabryczna
55 (0430) ~105 m. Dw. £ód¼ D±browa
80 (0430) ~105 m. Janów
N2A (0430) ~105 m. Radogoszcz Wschód
N2B (0430) ~105 m. Radogoszcz Wschód

All content published on this site are protected by copyright. Copying and publishing without permission of MPK-£ód¼ Spó³ka z o.o. is prohibited.