MPK-Lodz Spolka z o.o.

MPK-Lodz Co. LTD

information services

  • RSS
  • MPK on facebook

    MPK on facebook

  • YouTube
  • BIP
  • Newsletter
  • polski
  • English
Timetables for:

Palki
Wojska Polskiego

Palki - Wojska Polskiego (1092) /Show on mapShow on map

Lines on stop

51A £agiewniki
51B Skotniki
53A Nowosolna
53B G³owackiego(Brzeziny)
53C Skoszewy
53D Kalonka/Centrum Ojca Pio
53E £ukaszew Zjazdowa
60D Centralna
N7A Nowosolna
N7B Telefoniczna Zajezdnia

Lines near

51A (1114) ~37 m. Dw. £ód¼ Fabryczna
51B (1114) ~37 m. Dw. £ód¼ Fabryczna
53A (1114) ~37 m. Dw. £ód¼ Fabryczna
53B (1114) ~37 m. Dw. £ód¼ Fabryczna
53C (1114) ~37 m. Dw. £ód¼ Fabryczna
53D (1114) ~37 m. Dw. £ód¼ Fabryczna
53E (1114) ~37 m. Dw. £ód¼ Fabryczna
57 (1114) ~37 m. Piastów Kurak
60D (1114) ~37 m. Dw. £ód¼ Fabryczna
70 (1114) ~37 m. Instytut CZMP
N7A (1114) ~37 m. Retkinia
N7B (1114) ~37 m. Retkinia
64A (1337) ~98 m. Urz±d Skarbowy Widzew
64B (1337) ~98 m. Widzew Czajkowskiego
81 (1337) ~98 m. Sikawa Centrum Handlowe
57 (1341) ~116 m. Marysin Stadion
64A (1341) ~116 m. Limanowskiego
64B (1341) ~116 m. Limanowskiego
70 (1341) ~116 m. r. Powstańców 1863r.
81 (1341) ~116 m. cm. Szczecińska
1 (1340) ~140 m. Dw. £ód¼ Chojny
6 (1340) ~140 m. Chojny Kurczaki
6 (1336) ~142 m. Do³y

All content published on this site are protected by copyright. Copying and publishing without permission of MPK-£ód¼ Spó³ka z o.o. is prohibited.