MPK-Lodz Spolka z o.o.

MPK-Lodz Co. LTD

information services

  • RSS
  • MPK on facebook

    MPK on facebook

  • YouTube
  • BIP
  • Newsletter
  • polski
  • English
Timetables for:

Uniwersytecka
rondo Solidarno¶ci

Uniwersytecka - rondo Solidarno¶ci (1240) /Show on mapShow on map

Lines on stop

51A £agiewniki
51B Skotniki
53A Nowosolna
53B G³owackiego(Brzeziny)
53C Skoszewy
53D Kalonka/Centrum Ojca Pio
53E £ukaszew Zjazdowa
60D Centralna

Lines near

51A (1790) ~45 m. Dw. £ód¼ Fabryczna
51B (1790) ~45 m. Dw. £ód¼ Fabryczna
53A (1790) ~45 m. Dw. £ód¼ Fabryczna
53B (1790) ~45 m. Dw. £ód¼ Fabryczna
53C (1790) ~45 m. Dw. £ód¼ Fabryczna
53D (1790) ~45 m. Dw. £ód¼ Fabryczna
53E (1790) ~45 m. Dw. £ód¼ Fabryczna
60D (1790) ~45 m. Dw. £ód¼ Fabryczna
15 (0828) ~85 m. Stoki
17 (0828) ~85 m. Telefoniczna Zajezdnia
70 (1791) ~86 m. Instytut CZMP
N7A (1791) ~86 m. Retkinia
15 (0851) ~95 m. Chojny Kurczaki
17 (0851) ~95 m. Chocianowice IKEA
70 (0366) ~117 m. r. Powstańców 1863r.
N7A (0366) ~117 m. Nowosolna

All content published on this site are protected by copyright. Copying and publishing without permission of MPK-£ód¼ Spó³ka z o.o. is prohibited.