MPK-Lodz Spolka z o.o.

MPK-Lodz Co. LTD

information services

  • RSS
  • MPK on facebook

    MPK on facebook

  • YouTube
  • BIP
  • Newsletter
  • polski
  • English
Timetables for:

Limanowskiego
Ba³ucki Rynek

Limanowskiego - Ba³ucki Rynek (1792) /Show on mapShow on map

Lines on stop

5 Chojny Kurczaki

Lines near

64A (1870) ~110 m. Urz±d Skarbowy Widzew
64B (1870) ~110 m. Widzew Czajkowskiego
65A (1870) ~110 m. Radogoszcz Wschód
65B (1870) ~110 m. Radogoszcz Wschód
N2A (1870) ~110 m. Radogoszcz Wschód
N2B (1870) ~110 m. Radogoszcz Wschód
5 (1787) ~111 m. Dw. £ód¼ ¯abieniec
4 (1466) ~111 m. cm. Zarzew
4 (1429) ~122 m. Helenówek-pêtla
5 (1429) ~122 m. Dw. £ód¼ ¯abieniec
59 (1394) ~129 m. Radogoszcz Wschód
65A (1394) ~129 m. Radogoszcz Wschód
65B (1394) ~129 m. Radogoszcz Wschód
73 (1394) ~129 m. Radogoszcz Zachód
N2A (1394) ~129 m. Radogoszcz Wschód
N2B (1394) ~129 m. Radogoszcz Wschód
N5A (1394) ~129 m. Radogoszcz Zachód
N5B (1394) ~129 m. Radogoszcz Zachód
64A (0444) ~132 m. Limanowskiego
64B (0444) ~132 m. Limanowskiego
2 (1395) ~144 m. Teofilów
3 (1395) ~144 m. Marysin Warszawska
11A (1395) ~144 m. Helenówek-pêtla
11B (1395) ~144 m. Helenówek-pêtla

All content published on this site are protected by copyright. Copying and publishing without permission of MPK-£ód¼ Spó³ka z o.o. is prohibited.