MPK-Lodz Spolka z o.o.

MPK-Lodz Co. LTD

information services

  • RSS
  • MPK on facebook

    MPK on facebook

  • YouTube
  • BIP
  • Newsletter
  • polski
  • English
Timetables for:
Wait...

STOP: WŁÓKNIARZY - LEGIONÓW (1302)

Travel time for:
16

TO FAVOURITES

To add a line to favourites click below

FROM FAVOURITES

To remove a line from favourites click below


Traffic jams may cause departure time alterations
Tolerance: earlier -1 min.
later - till 4 min.
Copying and publishing without permission of MPK-Łódź Spółka z o.o. is prohibited.

Kurczaki

cm. Rzgowska

Dachowa

Rzgowska

Tuszyńska

Karpacka

Zaolziańska

r. Lotników Lwowskich

Obywatelska

Felsztyńskiego

Wróblewskiego (kampus PŁ)

Targi Łódzkie

Radwańska (kampus PŁ)

Mickiewicza

Kopernika

Łąkowa

Tobaco Park

Karolewska (Dw. Ł. Kaliska)

Legionów

Arrives within: 0 min.

Koziny

Arrives within: 2 min.

Długosza

Arrives within: 4 min.

Żubardzka

Arrives within: 6 min.

Lutomierska

Arrives within: 7 min.

Pułaskiego

Arrives within: 9 min.

Woronicza

Arrives within: 10 min.

Bielicowa

Arrives within: 12 min.

Traktorowa

Arrives within: 14 min.

Kaczeńcowa

Arrives within: 16 min.

Szparagowa

Arrives within: 19 min.

Szczecińska

Arrives within: 21 min.

Teofilów

Arrives within: 22 min.

ET-2

Rudzka

Dubois

3 Maja

Prądzyńskiego

Jana Pawła II

r. Lotników Lwowskich

Obywatelska

Arrives within: 0 min.

Felsztyńskiego

Wróblewskiego (kampus PŁ)

Targi Łódzkie

Radwańska (kampus PŁ)

Mickiewicza

Kopernika

Łąkowa

Tobaco Park

Karolewska (Dw. Ł. Kaliska)

Legionów

Arrives within: 0 min.

Koziny

Arrives within: 2 min.

Długosza

Arrives within: 4 min.

Żubardzka

Arrives within: 6 min.

Lutomierska

Arrives within: 7 min.

Pułaskiego

Arrives within: 9 min.

Woronicza

Arrives within: 10 min.

Bielicowa

Arrives within: 12 min.

Traktorowa

Arrives within: 14 min.

Kaczeńcowa

Arrives within: 16 min.

Szparagowa

Arrives within: 19 min.

Szczecińska

Arrives within: 21 min.

Teofilów

Arrives within: 22 min.

Kurczaki

cm. Rzgowska

Dachowa

Rzgowska

Tuszyńska

Karpacka

Zaolziańska

r. Lotników Lwowskich

Obywatelska

Felsztyńskiego

Wróblewskiego (kampus PŁ)

Targi Łódzkie

Radwańska (kampus PŁ)

Mickiewicza

Kopernika

Łąkowa

Tobaco Park

Karolewska (Dw. Ł. Kaliska)

Legionów

Arrives within: 0 min.

Koziny

Arrives within: 2 min.

Długosza

Arrives within: 4 min.

Żubardzka

Arrives within: 6 min.

Lutomierska

Arrives within: 7 min.

Pułaskiego

Arrives within: 9 min.

Woronicza

Arrives within: 10 min.

Bielicowa

Arrives within: 12 min.

Traktorowa

Arrives within: 14 min.

Kaczeńcowa

Arrives within: 16 min.

Szparagowa

Arrives within: 19 min.

Szczecińska

Arrives within: 21 min.

Teofilów

Arrives within: 22 min.

Kurczaki

cm. Rzgowska

Dachowa

Rzgowska

Tuszyńska

Karpacka

Zaolziańska

r. Lotników Lwowskich

Obywatelska

Felsztyńskiego

Wróblewskiego (kampus PŁ)

Targi Łódzkie

Radwańska (kampus PŁ)

Mickiewicza

Kopernika

Łąkowa

Tobaco Park

Karolewska (Dw. Ł. Kaliska)

Legionów

Arrives within: 0 min.

Koziny

Arrives within: 2 min.

Długosza

Arrives within: 4 min.

Żubardzka

Arrives within: 6 min.

Lutomierska

Arrives within: 8 min.

Pułaskiego

Arrives within: 10 min.

Woronicza

Arrives within: 11 min.

Bielicowa

Arrives within: 14 min.

Traktorowa

Arrives within: 16 min.

Kaczeńcowa

Arrives within: 18 min.

Szparagowa

Arrives within: 21 min.

Szczecińska

Arrives within: 23 min.

Teofilów

Arrives within: 24 min.

All content published on this site are protected by copyright. Copying and publishing without permission of MPK-Łódź Spółka z o.o. is prohibited.