MPK-Lodz Spolka z o.o.

MPK-Lodz Co. LTD

information services

  • RSS
  • MPK on facebook

    MPK on facebook

  • YouTube
  • BIP
  • Newsletter
  • polski
  • English
Timetables for:
Wait...

STOP: BANDURSKIEGO - DW. £ÓD¬ KALISKA (1596)

Travel time for:
15

TO FAVOURITES

To add a line to favourites click below

FROM FAVOURITES

To remove a line from favourites click below


Traffic jams may cause departure time alterations
Tolerance: earlier -1 min.
later - till 4 min.
Copying and publishing without permission of MPK-£ód¼ Spó³ka z o.o. is prohibited.

ET-2

Rudzka

Dubois

3 Maja

Pr±dzyńskiego

Jana Paw³a II

r. Lotników Lwowskich

Obywatelska

Arrives within: 0 min.

Felsztyńskiego

Wróblewskiego (kampus P£)

Targi £ódzkie

Radwańska (kampus P£)

Mickiewicza

Kopernika

£±kowa

Tobaco Park

Mickiewicza (Dw. £. Kaliska)

Dw. £ód¼ Kaliska

Arrives within: 0 min.

Wileńska

Arrives within: 2 min.

Wróblewskiego

Arrives within: 3 min.

Karolew

Arrives within: 5 min.

ET-2

Rudzka

Dubois

3 Maja

Pr±dzyńskiego

Jana Paw³a II

r. Lotników Lwowskich

Obywatelska

Arrives within: 0 min.

Felsztyńskiego

Wróblewskiego (kampus P£)

Targi £ódzkie

Radwańska (kampus P£)

Mickiewicza

Kopernika

£±kowa

Tobaco Park

Mickiewicza (Dw. £. Kaliska)

Dw. £ód¼ Kaliska

Arrives within: 0 min.

Wileńska

Arrives within: 2 min.

Wróblewskiego

Arrives within: 3 min.

Karolew

Arrives within: 5 min.

ET-2

Rudzka

Dubois

3 Maja

Pr±dzyńskiego

Jana Paw³a II

r. Lotników Lwowskich

Obywatelska

Arrives within: 0 min.

Felsztyńskiego

Wróblewskiego (kampus P£)

Targi £ódzkie

Radwańska (kampus P£)

Mickiewicza

Kopernika

£±kowa

Tobaco Park

Mickiewicza (Dw. £. Kaliska)

Dw. £ód¼ Kaliska

Arrives within: 0 min.

Wileńska

Arrives within: 2 min.

Wróblewskiego

Arrives within: 3 min.

Karolew

Arrives within: 5 min.

All content published on this site are protected by copyright. Copying and publishing without permission of MPK-£ód¼ Spó³ka z o.o. is prohibited.