MPK-Lodz Spolka z o.o.

MPK-Lodz Co. LTD

information services

  • RSS
  • MPK on facebook

    MPK on facebook

  • YouTube
  • BIP
  • Newsletter
  • polski
  • English
Timetables for:

INFORMATION


Od dnia 20 stycznia 2018 r. do odwołania ulegn± zmianie trasy linii

KOMUNIKAT 5/18

W zwi±zku z pracami torowymi prowadzonymi na węĽle Kilińskiego - D±browskiego oraz ulicy D±browskiego (na odcinku Rzgowska – Kilińskiego) na podstawie organizacji ruchu zatwierdzonej przez Zarz±d Dróg i Transportu od dnia 20 stycznia 2018 r. do odwołania zmianie ulegn± trasy tramwaju linii 1 oraz autobusów linii Z2 i N3 (linia nocna od nocy 19/20 stycznia br.).

Jednocze¶nie uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza linia Z1.

linia 1
¦LˇSKA – Niższa, ¦migłego Rydza, Przybyszewskiego
, Kilińskiego, Franciszkańska, Wojska Polskiego, Strykowska - DOŁY

DOŁY – Strykowska, Wojska Polskiego, Franciszkańska, Kilińskiego, Przybyszewskiego, ¦migłego Rydza, Niższa – ¦LˇSKA

linia N3
MATEK POLSKICH - Matek Polskich (jezdnia zachodnia), Paradna, Rzgowska, Bankowa, ¦l±ska, Kilińskiego, Broniewskiego, Rzgowska, Zarzewska, Kilińskiego, Tymienieckiego, Sienkiewicza, Tuwima, Struga, Ko¶ciuszki, Więckowskiego, Zielona, Kasprzaka, Drewnowska, Unii Lubelskiej, Srebrzyńska, Biegunowa, Krakowska, Złotno, R±bieńska, Traktorowa, Rojna – ROJNA

ROJNA - Rojna, Traktorowa, R±bieńska, Złotno, Krakowska, Biegunowa, Srebrzyńska, Unii Lubelskiej, Drewnowska, Kasprzaka, 1 Maja, Żeromskiego, Próchnika, Zachodnia, Ko¶ciuszki, Zamenhofa, Nawrot, Sienkiewicza, Tymienieckiego, Kilińskiego, Zarzewska, Rzgowska, Broniewskiego, Kilińskiego, ¦l±ska, Bankowa, Rzgowska, Paradna, Matek Polskich (jezdnia zachodnia) - MATEK POLSKICH

linia Z1
DW. ŁÓD¬ CHOJNY – Kilińskiego, Kraszewskiego, D±browskiego, Krzywa, Doroszewskiego, Kilińskiego, Zarzewska, Praska, Przybyszewskiego - PRZYBYSZEWSKIEGO / KILIŃSKIEGO

PRZYBYSZEWSKIEGO / KILIŃSKIEGO – Przybyszewskiego, Kilińskiego, Siedlecka, Siemiradzkiego, D±browskiego, Kraszewskiego, Kilińskiego, Broniewskiego, Rzgowska, Bankowa, ¦l±ska, Kilińskiego – DW. ŁÓD¬ CHOJNY

linia Z2
DW. ŁÓD¬ DˇBROWA – D±browskiego, Kraszewskiego, Kilińskiego, Broniewskiego, Rzgowska – PLAC NIEPODLEGŁO¦CI

PLAC NIEPODLEGŁO¦CI – Rzgowska, Broniewskiego, Kilińskiego, Kraszewskiego, D±browskiego - DW. ŁÓD¬ DˇBROWA

Jednocze¶nie zostan± uruchomione nw. przystanki autobusowe:

- Kilińskiego – Broniewskiego w kier. północnym (dla linii Z1)

- Kilińskiego 300 w obu kierunkach (dla linii Z1 i Z2 zlokalizowany na ulicy ł±cz±cej ulice Kraszewskiego i Kilińskiego)

- Kraszewskiego - D±browskiego w obu kierunkach (dla linii Z1 i Z2)

- Kilińskiego – Poznańska w kierunku północnym (dla linii Z1)

- Rzgowska – Zarzewska w kierunku południowym (dla linii N3)

Dodatkowe informacje s± dostępne pod całodobowymi numerami telefonów: 42 638 90 20 801 301 309


 

Back...

All content published on this site are protected by copyright. Copying and publishing without permission of MPK-ŁódĽ Spółka z o.o. is prohibited.