MPK-Lodz Spolka z o.o.

MPK-Lodz Co. LTD

information services

  • RSS
  • MPK on facebook

    MPK on facebook

  • YouTube
  • BIP
  • Newsletter
  • polski
  • English
Timetables for:

INFORMATION


Od dnia 3 marca 2018 r. (sobota) zmianie ulegnie trasa autobusów linii

KOMUNIKAT 27/18

W zwi±zku z rozpoczęciem kolejnego etapu przebudowy ul. D±browskiego na podstawie organizacji ruchu zatwierdzonej przez Zarz±d Dróg i Transportu od dnia 3 marca 2018 r. (sobota) zmianie ulegnie trasa autobusów linii Z1.

linia Z1
DWORZEC ŁÓD¬ - CHOJNY – Kilińskiego, ł±cznik do Kraszewskiego, Kraszewskiego, D±browskiego, Podgórna, Łęczycka, Poznańska, Kilińskiego, Zarzewska, Praska, Przybyszewskiego - PRZYBYSZEWSKIEGO / KILIŃSKIEGO

PRZYBYSZEWSKIEGO / KILIŃSKIEGO – Przybyszewskiego, Kilińskiego, Siedlecka, Siemiradzkiego, D±browskiego, Kraszewskiego, ł±cznik do Kilińskiego, Kilińskiego, Broniewskiego, Rzgowska, Bankowa, ¦l±ska, Kilińskiego - DWORZEC ŁÓD¬-CHOJNY

Uruchomione zostan± dodatkowe tymczasowe przystanki autobusowe:

- Podgórna – Chełmońskiego (4803) w kierunku północnym

- Poznańska – Łęczycka (4804) w kierunku zachodnim

Dodatkowe informacje s± dostępne pod całodobowymi numerami telefonów: 42 638 90 20 801 301 309


 

Back...

All content published on this site are protected by copyright. Copying and publishing without permission of MPK-ŁódĽ Spółka z o.o. is prohibited.