MPK-Lodz Spolka z o.o.

MPK-Lodz Co. LTD

information services

  • RSS
  • MPK on facebook

    MPK on facebook

  • YouTube
  • BIP
  • Newsletter
  • polski
  • English
Timetables for:

INFORMATION


- uruchomione zostan± zastępcze linie autobusowe

linia Z2 (autobus)
DˇBROWA – D±browskiego, Tatrzańska, Broniewskiego, Kilińskiego, D±browskiego, Rzgowska – PLAC NIEPODLEGŁO¦CI

PLAC NIEPODLEGŁO¦CI – Rzgowska, D±browskiego, Kilińskiego, Broniewskiego, Tatrzańska, D±browskiego - DˇBROWA

linia Z14(autobus)
DˇBROWA – D±browskiego, Tatrzańska, Przybyszewskiego, Rydza ¦migłego, Kopcińskiego – WYDAWNICZA

WYDAWNICZA – Tuwima, Przędzalniana, Nawrot, Kopcińskiego, Rydza ¦migłego, Przybyszewskiego, Tatrzańska, D±browskiego - DˇBROWA P>

Przystanki dla autobusowych linii zastępczych - poza obecnie funkcjonuj±cymi będ± obowi±zywały tymczasowe przystanki: dla linii Z2

- D±browskiego-Rzgowska (na zachód – obecny tramwajowy).

- D±browskiego Tatrzańska (na wschód)

Dodatkowe informacje s± dostępne pod całodobowymi numerami telefonów: 42 638 90 20 0-801 301 309


 

Back...

All content published on this site are protected by copyright. Copying and publishing without permission of MPK-ŁódĽ Spółka z o.o. is prohibited.