MPK-Lodz Spolka z o.o.

MPK-Lodz Co. LTD

information services

  • RSS
  • MPK on facebook

    MPK on facebook

  • YouTube
  • BIP
  • Newsletter
  • polski
  • English

Timetable changes

Od dnia 24 września 2018r., do odwołania ulegną zmianie trasy autobusu linii 74A, 74B

more

Od dnia 24 września 2018 r., ulegną zmianie rozkłady jazdy linii Z72, 82A, 82B

more

Od dnia 19 września 2018 r. ulegnie zmianie trasa autobusu linii Z13

more

Od dnia 17 września 2018 r., ulegnie zmianie rozkład jazdy linii 18

more

Od dnia 16 września 2018r., ulegną zmianie trasy autobusów linii 65A, 65B, 74A, 74B, 83, N3

more

Od dnia 12 września 2018 r., do odwołania ulegną zmianie trasy autobusu linii 74B, 97B

more

Od dnia 9 września 2018 r., ulegną zmianie rozkłady jazdy linii 2, 8, 72, 72D

more

Od dnia 8 września 2018 r., ulegną zmianie rozkłady jazdy linii 53A, 60D

more

Od dnia 5 września 2018 r.(środa)na swoje stałe trasy powrócą autobusy linii 87A, 87B

more

Od dnia 4 września 2018 r., w relacji Dw. Łódź Dąbrowa - Jędrzejów BSH, zostanie uruchomiona autobusowa linia B

more

Od dnia 4 września 2018 r., ulegnie zmianie rozkład jazdy linii 96

more

Od dnia 3 września 2018 r. (poniedziałek), ulegną zmianie rozkłady jazdy linii autobusowych: 50A, 50B, 50C, 51A, 51B, 55, 57, 59, 60A, 60B, 60C, 60D, 61, 62, 64A, 64B, 69A, 69B, 72, 72D, 73, 74A, 74B, 82A, 82B, 92

- ulegną zmianie rozkłady jazdy linii tramwajowych 11A, 14
- ulegnie zmianie trasa tramwajowych linii 16, 18
- zostaną przywrócone kursy linii tramwajowych 9 i 10 w skróconych relacjach, linie 9A, 10A

more

Od dnia 2 września 2018 r. /niedziela/ (linie nocne z 01.09 na 02.09), ulegną zmianie rozkłady jazdy linii: 11B, N7A, N7B, N9, 53A, 53B, 53C, 53D

more

Od dnia 19 sierpnia 2018 r. do odwołania (linia nocna od nocy 18/19 sierpnia br.) ulegną zmianie trasy linii 4, 13, 14, 55, 75A, 75B, N8

- ulegną zmianie rozkłady jazdy linii 2, 3, 8, 9B, 10B, 15, 70, 96
- uruchomione zostaną autobusowe linie 75C, Z13

more

Od dnia 1 sierpnia 2018 r. ulegną zmianie rozkłady jazdy linii 51A, 51B

more

Timetables Trams Buses Nights
Timetables for:
My lines
Plan your trip

Historia

2012-12-01 09:35

Historia MPK

1897 - Łódzki magistrat podpisał umowę z grupą przemysłowców łódzkich „o rozpoczęciu i warunkach eksploatacji sieci tramwajowej na terenie miasta Łodzi”. Powstaje przedsiębiorstwo "Towarzystwo Dróg Żelaznych Miejskich".

23.12.1898 r.
- wyjazd pierwszych tramwajów na dwie linie o łącznej długości 5,8 km.

1900
- rozszerzenie sieci tramwajowej do 9 linii i 25 km.

1901
- "Towarzystwo Dróg Żelaznych Miejskich" zmienia nazwę na "Towarzystwo Kolei Elektrycznej Łódzkiej".
- Wyjazd pierwszych tramwajów podmiejskich do Pabianic i Zgierza.

1908
- powstaje "Towarzystwo Akcyjne Łódzkich Wąskotorowych Elektrycznych Kolei Dojazdowych".

1925
- zmiana nazwy "Towarzystwa Kolei Elektrycznej Łódzkiej" na "Kolej Elektryczną Łódzką S. A."

1948

- połączenie "Kolei Elektrycznej Łódzkiej" i "Łódzkich Wąskotorowych Elektrycznych Kolei Dojazdowych" w jedno przedsiębiorstwo o nazwie Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Łodzi.
- wprowadzenie - po raz pierwszy do komunikacji miejskiej - autobusów (7 szt).

1951
- Miejskie Zakłady Komunikacyjne zmieniają nazwę na Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi, które działało do roku 1992.

1991
- uchwałą Rady Miejskiej nr XXIX/277/91 z dnia 18.12.1991 r. określono kierunki zmian strukturalnych w MPK.

01.01.1993r.
- rozpoczyna działalność Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakres działania obejmuje teren Gminy Łódź.

01.04.1994 r.
- powstanie w strukturze MPK - Łódź Spółka z o.o. Zakładu Przewozu Osób Niepełnosprawnych.

* * *

23.12.1898 r. - to dzień uroczystego otwarcia ruchu osobowego. O godz. 13-tej na ulice Łodzi wyruszył pierwszy tramwaj z zajezdni przy ul. Tramwajowej i ulicami Dzielną (obecnie Narutowicza), Piotrkowską przez Nowy Rynek (Plac Wolności), Średnią zajechał pod ówczesny park kultury i wypoczynku "Helenów". Łączna długość tej trasy wynosiła 2,8 km.

- trasa powrotna wiodła przez Nowy Rynek, ul. Piotrkowską do zajazdu "Paradyż". Łączna długość tej trasy wynosiła 3 km.

- wkrótce wybudowano na terenie miasta dalsze trasy i uruchomiono kolejne linie, dające cztery następujące połączenia:
• od Placu Kościelnego, przez Nowy Rynek, ul. Piotrkowską do Górnego Rynku (Plac Reymonta).
• od cmentarzy przy ul. Cmentarnej i Ogrodowej, ul. Konstantynowską do Nowego Rynku.
• od parku "Helenów", ul. Średnią do Nowego Rynku.
• od Piotrkowskiej ul. Dzielną do Dworca Fabrycznego i zajezdni przy ul. Nowowysokiej (Tramwajowej).

- w roku 1900 rozszerzono sieć tramwajową w Łodzi o dalsze 9 km, co stanowiło już sieć torową o łącznej długości 24,73 km. Otwarto linie w kierunku Widzewa wzdłuż ul. Głównej oraz na ul. Andrzeja, Długiej i Milsza (Kopernika).

- na terenie miasta istniało wówczas 9 czynnych linii tramwajowych, których zasadniczy układ utrzymywał się przez szereg następnych lat, z nieznacznymi zmianami, polegającymi na wydłużaniu linii w miarę budowy nowych odcinków tras.

- w latach 1904-1905 wybudowano nowe odcinki tras na następujących ulicach: Zarzewskiej (Przybyszewskiego) do Rynku Geyera (Pl. Reymonta), Widzewskiej (Kilińskiego), Długiej (Gdańskiej), Pańskiej (Żeromskiego) i Radwanskiej.

- w przeddzień wybuchu I wojny światowej w Łodzi było już 12 linii tramwajowych.

- w okolice Dworca Kaliskiego, a dokładnie w pobliże obecnego skrzyżowania ul. Kopernika i al. Włókniarzy tramwaje dotarły dopiero w październiku 1913 r. Na plac przed dworcem tramwaje wjechały w 1933 r., ale ułożono tam tylko tzw. "weksel" (pętla powstała w 1947 r.).

- ważnym wydarzeniem regulującym problem komunikacji na terenie Łodzi, było podpisanie umowy koncesyjnej pomiędzy Gminą Miejską Łódź i Spółką Akcyjną Kolei Elektrycznej Łódzkiej dotyczącej rozbudowy i eksploatacji istniejącej w Łodzi sieci tramwajowej. Umowa ta obowiązywała od 1 czerwca 1923 r., a jej czas trwania określono na 40 lat tj. do dnia 31 grudnia 1962 r.

- w wyniku zawartej umowy w 1924 r. powstało kilka linii dalej sięgających do przedmieścia:
• ul. Rzgowska od Górnego Rynku do kolei na Chojnach, o długości 2.252 mb.
• ul. Brzezińska od Pl. Kościelnego do Al. Cmentarnej - 2.325 mb.
• ul. Łagiewnicka od Pl. Kościelnego do Bałuckiego Rynku i na Bałuckim Rynku - 647 mb.
• drugi tor na ul. Kopernika i Konstantynowskiej - 617 mb.

- w roku 1925 wybudowano tory tramwajowe na Widzewie od ul. Konstytucyjnej do torów kolejowych i na ul. Srebrzyńskiej - od cmentarzy do kolei.

- rok 1927 , to następny etap rozwoju sieci. Powstają nowe, ważne odcinki tras na ulicach Kilińskiego od Głównej do Przejazd; Przejazd - od Piotrkowskiej do Przędzalnianej; na ul. Zielonej - do Pl. Hallera oraz drugie tory m.in. na ul. Rzgowskie.

- rok 1928 , to rok nowych inwestycji torowych. Poza oddaniem do użytku nowej zajezdni tramwajowej przy ul. Dąbrowskiego powstaje około 22 km. nowych torów w następujących miejscach:
• na ul. Brzezińskiej - wydłużenie torów do cmentarzy
• na ul. Pomorskiej - od Helenowa do ul. Zagajnikowej, które w następnym roku wydłużono do ul. Morskie j (Tamki)
• na ul. Przejazd - od ul. Przędzalnianej do ul. Zagajnikowej i Zagajnikową do ul. Rokicińskiej (Piłsudskiego)
• na ul. Napiórkowskiego (Przybyszewskiego) - od ul. Kilińskiego do ul. Tatrzańskiej
• na ul. Kilińskiego - od ul. Napiórkowskiego do ul. Dąbrowskiej (do zajezdni)
• na ul. Dąbrowskiej (J. Dąbrowskiego) - od ul. Rzgowskiej do ul. Kilińskiego
• na ul. Kątnej (Wróblewskiego)
• na ul. Kilińskiego - od ul. Narutowicza do ul. Brzezińskiej (Wojska Polskiego)

- w 1929 r. było 17 linii o długości 46 km, przewożących średnio dziennie 238 tys. pasażerów.

- w 1933 r. tramwaje miejskie dysponowały 47 km sieci i 14 liniami. W tymże roku powstaje nieduży odcinek nowych torów na ul. Kilińskiego od ul. Przejazd do ul. Narutowicza, z odgałęzieniem na ul. Składową od ul. Kilińskiego do ul. Skwerowej (POW).

- następne lata, aż do wybuchu drugiej wojny światowej, nie wykazują już znaczniejszej rozbudowy sieci. W 1934 r. powstają niewielkie odcinki nowych torów: przedłużenie ul. Narutowicza od ul. Tramwajowej do ul. Zagajnikowej i na ul. Łagiewnickiej od Bałuckiego Rynku do ul. Biegańskiego.

- dopiero w latach 1945 - 46 linie tramwajowe miejskie wydłużono, zgodnie z interesami łodzian, do przedmieścia: Zdrowie, Ruda Pabianicka, Żabieniec i Julianów.
Po drugiej wojnie światowej nastąpił dalszy rozwój łódzkiej komunikacji miejskiej. Powstały nowe trasy: na Stoki, Nowe Złoto, Karolew, na Łagiewnickiej, Warszawskiej i Wojska Polskiego. W 1951 r. pojawiły się tramwaje na całej długości Al. T. Kościuszki i Zachodniej, odciążając bardzo zatłoczoną Piotrkowską, co pozwoliło nawet na likwidację tramwajów na odcinku od Pl. Wolności do F. Żwirki.

- w międzyczasie MPK otrzymuje pierwszych 7 wozów autobusowych i od dnia 11 października 1948 r. uruchamia pierwszą w mieście linię autobusową "A" na odcinku: Pl. Niepodległości - Józefów, a następnie od toru kolejowego do Józefowa wzdłuż ul. Rzgowskiej.

- w 1951 r. uruchomiona zostaje następna linia autobusowa po ul. Piotrkowskiej między Pl. Wolności i Pl. Niepodległości.

- budowa mostów i wiaduktów pod i nad torami kolejowymi, otaczającymi Łódź, umożliwia usprawnienie ruchu i trasy tramwajowe wybiegły na dalekie przedmieścia, np.: Chojny, Retkinia, Kurak, Teofilów i Widzew.

- w 1986 roku uruchomiono zajezdnię tramwajową przy ul. Telefonicznej zaliczaną do najnowocześniejszych w kraju. Istotny rozwój zanotowała komunikacja autobusowa, dla której wybudowano 3 nowe zajezdnie.

- od końca lat 70-tych następuje dostosowywanie tras tramwajowych do warunków ekonomicznych i zmian w organizacji ruchu drogowego w mieście. 1 lipca 2008 roku oddano do użytku trasę Łódzkiego Tramwaju Regionalnego. Dokładnie w rok i jeden miesiąc po uruchomieniu trasy ŁTR, uruchomiono nową pętlę tramwajową IKEA/PORT ŁÓDŹ. Miejska trasa linii 11 została wydłużona o 3 (wówczas nie oddane jeszcze do użytku, łącznie z docelowym) przystanki z zajezdni Chocianowice do nowego punktu docelowego nazywanego po prostu "IKEA".

- od 1 kwietnia 2012 roku MPK – Łódź przejmuje obsługę komunikacyjną linii tramwajowych do Ozorkowa przez Zgierz oraz do Lutomierska przez Konstantynów.

Aby wyobrazić sobie łączną długość tras obsługiwanych przez MPK-Łódź Spółka z o.o. należy sobie wyobrazić odległość większą niż ze Świnoujścia do Ustrzyk Dolnych w Bieszczadach. 

© MPK-Łódź Spółka z o.o.