MPK-Lodz Spolka z o.o.

MPK-Lodz Co. LTD

information services

 • RSS
 • MPK on facebook

  MPK on facebook

 • YouTube
 • BIP
 • Newsletter
 • polski
 • English

Timetable changes

W noce od 25/26 oraz 26/27 maja 2017 r., nie będą kursowały do Ozorkowa tramwaje linii 46

- jednocześnie zostanie uruchomiona autobusowa komunikacja zastępcza linia Z46

more

Od dnia 15 maja 2017r. ulegną zmianie rozkłady jazdy linii 10A, 10B, 51, 55, 74A, 74B, 86

more

W dniach 15 - 26 maja 2017r., ulegnie zmianie trasa tramwajów linii 9B, wszystkie kursy będą realizowane jako 9A

more

Od dnia 7 maja 2017r. do odwołania ulegną zmianie trasy autobusów linii 53C, 53D

more

Od dnia 4 maja 2017 r. (linia nocna 3 / 4 maja 2017 r.), w związku z zamknięciem przejazdu ulicą Tuwima na wysokości ul. Przędzalnianej, zmianie ulegną trasy autobusów linii 54A, 54B, 54C, 54D, 77, 80, 83, N8

more

Od dnia 24 kwietnia 2017r. ulegną zmianie rozkłady jazdy linii 69A, 69B, 78, D, 60A, 70, 72, 86, 95B, 96, 76, 64

more

Od nocy 23/24 kwietnia 2017r ulegną zmianie rozkłady jazdy nocnych linii N5A, N6

more

Od dnia 23 kwietnia 2017r. ulegną zmianie rozkłady jazdy linii W, 71B, 80

more

Od dnia 9 kwietnia 2017r., ulegną zmianie rozkłady jazdy autobusów 80, 85A, 85B

more

Od dnia 2 kwietnia 2017r., ulegnie zmianie rozkład jazdy linii Z2

more

Timetables Trams Buses Nights
Timetables for:
My lines
Plan your trip

FreeWiFi

2015-09-09 12:13

FreeWiFi

Bezpłatny Miejski Internet w autobusach i tramwajach MPK-Łódź Spółka z o.o.

   W ramach Budżetu obywatelskiego na 2015 rok został zrealizowany projekt zakładający dostęp do darmowego Wi-Fi w 1/3 taboru wykorzystywanego do obsługi komunikacyjnej Miasta.

   Bezpłatny Internet dostępny jest łącznie w 209 pojazdach. Hotspoty zainstalowano w 184 autobusach (Mercedes-Benz i Solaris Urbino) oraz 25 tramwajach (Cityrunner, Pesa, zmodernizowane 805N-M12). Pojazdy te nie są przypisane do konkretnych tras i kursować będą na różnych liniach. Wyjątek stanowią tramwaje Pesa i Cityrunner obsługujące linie 11, 15 i 15A.

   Tramwaje i autobusy z dostępem do bezpłatnego Internetu oznaczone są poniższą naklejką. Znajduje się ona na zewnątrz (środkowe drzwi) oraz wewnątrz pojazdu (za kabiną prowadzącego).

freewifi.jpg

   Pojazdy wyposażone w bezpłatny Internet można również rozpoznać po numerach bocznych ‑ widocznych jak nazwa wskazuje z boku pojazdu oraz wewnątrz niego z przodu, przy kabinie prowadzącego:

Autobusy:

Mercedes-Benz 628 B02 Conecto G, Mercedes-Benz 628 B01 Conecto, Mercedes-Benz 628 Conecto G, Mercedes-Benz 628 Conecto LF, Solaris Urbino 18, Solaris Urbino 12

1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1366, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898

2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2366

Tramwaje:

1201, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1215, 1851, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1620-1621, 1705-1707, 1708-1709, 1728-1729

 

   Zasady i warunki świadczenia usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu w autobusach i tramwajach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Spółka z o.o. określa stosowny Regulamin. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.mpk.lodz.pl/freewifi. Użytkownik przystępując do korzystania z usługi akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

   Uwaga! Za serwis darmowego WiFi w pojazdach komunikacji miejskiej odpowiada firma SAT FILM Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. komandytowa. Wszelkie reklamacje i informacje o nieprawidłowym działaniu prosimy zgłaszać na Infolinię MPK-Łódź Spółka z o.o. tel. 42 638 90 20 lub 0 801 301 309 (koszt według cennika operatora)lub na adres: freewifi@mpk.lodz.pl

 

Regulamin usługi
"Free WiFi in Łódź"

 1. Regulamin usługi bezpłatnego miejskiego bezprzewodowego dostępu do Internetu (zwany w dalszej części „Regulaminem”) określa zasady i warunki korzystania z usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu w oznaczonych autobusach i tramwajach komunikacji miejskiej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o. świadczonej przez SAT FILM Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. (zwanym w dalszej części Regulaminu „Operatorem”).
 2. Usługa Free WiFi dostępna jest dla pasażerów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o.: turystów, mieszkańców, studentów, kibiców, gości imprez kulturalnych, itp. (zwanych w dalszej części Regulaminu „Użytkownikami” lub „Użytkownikiem” w zależności od kontekstu).
 3. Operator świadczy usługę Free WiFi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, a Użytkownik przystępując do korzystania z usługi Free WiFi przyjmuje do wiadomości, zobowiązuje się do przestrzegania i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 4. W celu nawiązania połączenia z Internetem w komunikacji miejskiej Użytkownik musi znajdować się w autobusie lub tramwaju z oznaczeniem informującym o dostępności Free WiFi, w zasięgu sieci FreeWiFi2 lub FreeWiFi5 oraz dysponować urządzeniem (smartphone, tablet, telefon, komputer) wyposażonym w prawidłowo działającą bezprzewodową kartę sieciową standardu IEEE 802.11b/g/n (pasmo 2,4 GHz) lub IEEE 802.11a/n (pasmo 5 GHz). w urządzeniu należy włączyć interfejs WiFi i wykryć dostępne sieci. Następnie połączyć z siecią o SSID „FreeWiFi2” lub „FreeWiFi5” oraz potwierdzić zaznajomienie się z Regulaminem.
 5. Jednorazowy dostęp do usługi Free WiFi nie może być dłuższy niż 60 minut, po tym czasie połączenie zostanie automatycznie rozłączone. Usługa Free WiFi będzie dostępna po ponownym potwierdzeniu zaznajomienia się z Regulaminem.
 6. Operator zapewnia równodostęp sesji szerokości pasma na poziomie 512 kbps. Efektywny spadek prędkości transmisji sesji poniżej 512 kbps może być spowodowany obniżeniem parametrów transmisji GSM lub ilością zalogowanych użytkowników w pojeździe.
 7. Użytkownik nie jest uprawniony do:
  1. masowego rozsyłania niezamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),
  2. pobierania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest Użytkownik,
  3. pobierania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
  4. korzystania z nielegalnego oprogramowania, programów P2P oraz pobierania i/lub udostępniania utworów, oprogramowania niezgodnego z prawem lub w sposób niezgodny z prawem,
  5. rozpowszechniania wirusów i innych programów mogących uszkodzić urządzenia innych użytkowników Internetu,
  6. budowania stałych podsieci, poprzez stałą podsieć rozumiane jest udostępnianie Internetu innym urządzeniom,
  7. powodowania zjawiska przeciążenia usługi Free WiFi.
 8. W ramach realizacji usługi Free WiFi, Operator dołoży wszelkich starań aby usługa Free WiFi była realizowana na najwyższym poziomie. Operator zastrzega sobie jednak możliwość przerw w działaniu usługi Free WiFi ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe i jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. kompatybilność urządzeń Użytkownika z infrastrukturą usługi Free WiFi oraz nie prowadzi wsparcia dla Użytkowników w zakresie ich zakupu i konfiguracji,
  2. uszkodzenia urządzeń stosowanych przez Użytkownika lub ich niewłaściwej eksploatacji i związanej z tym niemożności korzystania przez Użytkownika w całości lub części z usługi Free WiFi,
  3. czasowy brak pokrycia radiowego w wyznaczonych miejscach ani za obniżenie przepustowości łącza z przyczyn niezależnych od Operatora,
  4. warunki techniczne panujące w sieci radiowej oraz opóźnienia w strefie Internetowej, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z urządzenia Użytkownika w Internecie,
  5. szkody wynikłe z braku lub nienależytego zabezpieczenia przez Użytkownika danych lub oprogramowania urządzeń Użytkownika,
  6. za bezpieczeństwo danych przesyłanych, odbieranych i gromadzonych przez Użytkowników za pośrednictwem usługi Free WiFi, ponieważ transmisja radiowa nie jest szyfrowana, a korzystanie z usługi Free WiFi będzie się odbywało na wyłączne ryzyko Użytkownika,
  7. nieuprawnione użycie przez Użytkownika oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie,
  8. szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie,
  9. sposób, w jaki Użytkownik wykorzystuje dostęp do Internetu, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 9. Operator ma prawo zawiesić świadczenie usługi Free WiFi w całości lub w części, jeżeli:
  1. Użytkownik podejmuje działania utrudniające lub uniemożliwiające świadczenie lub korzystanie z usługi Free WiFi przez innych użytkowników usługi Free WiFi,
  2. Użytkownik podejmuje działania powodujące zakłócenia pracy sieci Operatora,
  3. Użytkownik nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,
  4. żądanie takie zgłoszą uprawnione organy, w szczególności wykonujące zadania i obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 10. Operator nie zapewnia możliwości zawieszenia świadczenia usługi Free WiFi na wniosek Użytkownika.
 11. Ze względów bezpieczeństwa i wydajności sieci:
  1. nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych, usługa Free WiFi zapewnia dostęp do stron www, poczty elektronicznej, e-administracji, e-bankowości i tym podobnych usług,
  2. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń, w zakresie możliwości korzystania z usługi Free WiFi, a w szczególności:
   1. ograniczania i blokowania dostępu do stron WWW udostępniających zabronione treści np. pornograficzne, rasistowskie, faszystowskie, promujące narkotyki, terroryzm, wg. ogólnie stosowanych kategorii definicyjnych,
   2. blokowania stron WWW zawierających szkodliwe oprogramowanie i niebezpieczne treści w celu ochrony przed atakami typu phishing/pharming, malware, trojan, botnet, key logger i inne,
   3. ograniczeń dotyczących dostępu do poszczególnych usług internetowych lub maksymalnej ilości transmitowanych danych.
 12. Zmiany parametrów technicznych Free WiFi nie powodują zmiany niniejszego Regulaminu ani nie wymagają ogłoszenia.
 13. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
 14. Z tytułu wprowadzonych zmian Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia.
 15. Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2015r. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest pod adresem www.mpk.lodz.pl/freewifi.
 16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

© MPK-Łódź Spółka z o.o.