Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej. więcej x

MPK-Łódź Spółka z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. 90-132 Łódź, ul Tramwajowa 6

serwisy informacyjne

  • Kanały informacyjne
  • MPK na facebook

    MPK na facebook

  • YouTube
  • BIP
  • Subskrypcja
  • polski
  • English

Zmiany rozkładów

Od dnia 21 września 2020 r., zmianie ulegnie rozkład jazdy linii 76

więcej

Od dnia 19 września 2020 r., zmianie ulegną rozkłady jazdy linii Z12, Z41

więcej

Od nocy 18/19 września br. wznowione zostanie kursowanie nocnej autobusowej linii N4B

więcej

Od 14.09.2020 r., zmianie ulegną rozkłady linii 50A, 50B, 50C, 51A, 51B, 54A, 54B, 54C, 54D, 56, 66, 71A, 71B, 74A, 74B, 76, 78, 82A, 82B, 84A, 84B, 90A, 90B, 90C, 92A, 92B, 94, 97A, 97B, G1, N1A, N1B, N2, N4A, N4B, N4C, N5A, N5B, N8, Z3, Z41

więcej

Od dnia 11 września 2020 r. do odwołania zmianie ulegnie trasa i rozkład jazdy autobusu linii 86A

więcej

Od dnia 7 września 2020 r. do odwołania zmianie ulegnie trasa i rozkład jazdy autobusu linii 97B

więcej

Od dnia 5 września 2020 r., nie będą realizowane kursy pod Falę, na linii 80

- zawieszona zostanie turystyczna linia T1

więcej

Od dnia 3 września 2020 r. (czwartek) do odwołania zmianie ulegnie trasa i rozkład jazdy autobusu linii 80

- zmianie ulegną rozkłady jazdy linii 65A, 86A, 86B, 99

więcej

Od dnia 1 września 2020 r., zmianie ulegną trasy linii 7, 77, Z13

więcej

Od dnia 1 września 2020 r., zawieszone zostanie kursowanie linii 3, jednocześnie uruchomione zostaną linie 3A, 3B

więcej

Od dnia 1 września 2020 r., zawieszone zostanie kursowanie linii 55A i 55B uruchomiona zostanie w relacji Retkinia Kusocinskiego - Dw. Łódź Dąbrowa, linia 55

więcej

Od dnia 1 września 2020 r., przywrócone zostaną kursy szkolne dla linii 53D, 64B, 84A

więcej

Od dnia 1 września 2020 r., ulegną zmianie rozkłady jazdy tramwajowych linii: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10A, 10B, 11A, 11B, 12, 13, 14, 15, 17, 18

- zmianie ulegną trasy wyjazdowe i zjazdowe linii 2, 11B

więcej

Od 1 września 2020r., ulegną zmianie rozkłady jazdy linii 51A, 51B, 52, 53A, 53B, 53C, 53D, 53E, 54A, 54B, 54C, 54D, 55, 57, 58A, 58B, 59, 62, 63, 64A, 64B, 65A, 65B, 69A, 69B, 70, 71A, 71B, 72A, 72B, 73, 74A, 74B

więcej

Od 1 września 2020r., ulegną zmianie rozkłady jazdy linii 75A, 75B, 75C, 76, 77, 80, 81, 82A, 82B, 83, 84A, 85A, 85B, 87A, 87B, 89, 93, 96C, 99, G1, G2, H, W, Z3, Z12, Z13, Z15, Z45, Z46, N1A, N1B, N2, N5A, N5B, N6, N7A, N7B

więcej

Od dnia 1 września 2020 r., zmianie ulegną trasy autobusów linii 96C, N4A, N4C

więcej

Od dnia 1 września 2020 r. do odwołania zmianie ulegnie trasa tramwaju linii 1

więcej

Od dnia 31 sierpnia 2020 r. do odwołania zawieszone zostaną przystanki autobusowe Maratońska 172 (w obu kierunkach), zmianie ulegną rozkłady jazdy linii 68A, 68B, 94

więcej

Od dnia 25 sierpnia 2020 r. (wtorek) do odwołania zmianie ulegną trasy autobusów linii 90B, 91A, 91B, 91C

więcej

Od dnia 17 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) do odwołania, zmianie ulegną trasy autobusowych linii 59, 73, 78, 87A,87B, 96C, N6

więcej

Rozkłady jazdy Tramwaje Autobusy Nocne
Rozkład na:
Moje linie
Zaplanuj swoją podróż

Zostań motorniczym

2017-01-09 15:46

Zostań motorniczym MPK-Łódź

Przyjmujemy zgłoszenia na kurs motorniczych - poniesiesz jedynie koszt opłaty wpisowej w wysokości 300 zł.

Osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień, a następnie podjęciem pracy na stanowisku motorniczego prosimy o aplikowanie za pomocą formularza: Zostań motorniczym.

Osoby zakwalifikowane do pierwszego etapu procesu rekrutacji zostaną o tym poinformowane drogą mailową lub telefoniczną.

image_praca021.jpg
image_praca020.jpg
image_praca004.jpg


Wymagania

Wymagania stawiane kandydatom na kurs motorniczych:

• ukończone 21 lat;
• brak karalności za przestępstwo popełnione umyślnie;
• korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
• preferowane wykształcenie średnie, najlepiej techniczne;
• mile widziane przynajmniej 3 lata doświadczenia zawodowego;
• mile widziane doświadczenie w pracy zmianowej i nocnej;
• mile widziane prawo jazdy kat. B;
• sprawność psychofizyczna (przed przystąpieniem do kursu konieczne jest przedstawienie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwwskazań do kierowania tramwajem).

Poza tym, w procesie rekrutacji na kurs motorniczych weryfikujemy posiadanie następujących cech i umiejętności:
• punktualność i odpowiedzialność;
• komunikatywność i zorientowanie na pasażera;
• umiejętność skutecznego działania w warunkach stresu;
• umiejętność koncentracji i skupiania uwagi;
• aktywność, umiejętność podejmowania decyzji;
• spokój, opanowanie, zrównoważenie emocjonalne;
• dbałość o siebie i powierzone mienie.


Proces rekrutacji

Proces rekrutacji na kurs motorniczych jest wieloetapowy.

Pierwszy etap rekrutacji to zbieranie i analizowanie dokumentów aplikacyjnych przesyłanych przez Kandydatów.
Dokumenty aplikacyjne przyjmujemy wyłącznie w określonych terminach, o których informujemy na naszej stronie internetowej i profilu na facebook’u. Osoby, których dokumenty przejdą weryfikację pozytywnie, zostaną zaproszone do kolejnego etapu procesu rekrutacji.

Drugi etap rekrutacji to badanie zakwalifikowanych osób specjalnie przygotowanym kwestionariuszem sprawdzającym predyspozycje do pracy na stanowisku motorniczego. Do następnego etapu procesu rekrutacji zapraszane są osoby, które w badaniu kwestionariuszem uzyskają min. 70% punktów.

Trzeci etap rekrutacji to rozmowy kwalifikacyjne wraz z symulacjami rzeczywistych sytuacji.

Proces rekrutacji prowadzony jest przez pracowników Działu Szkoleń i Zarządzania Zasobami Ludzkimi, w tym przez psychologa. Wybierane są osoby, których kandydatury są w największym stopniu dopasowane do profilu osobowego motorniczego tramwaju.


Kurs motorniczych

Po przejściu procesu rekrutacji i zakwalifikowaniu na kurs, kandydaci na motorniczych kierowani są na badania lekarskie i psychologiczne. Przed przystąpieniem do zajęć należy przedstawić orzeczenie o braku przeciwskazań lekarskich i psychologicznych do prowadzenia tramwaju. Po jego przedstawieniu, podpisana zostaje umowa szkoleniowa.

Po przedstawieniu orzeczeń i uiszczeniu pierwszej raty za kurs, Kursant przystępuje do zajęć.

image_praca005.jpg
image_praca007.jpg
image_praca009.jpg


Zajęcia trwają 7 i pół tygodnia:

• pierwsze 2 i pół tygodnia to zajęcia teoretyczne:

o najpierw 3 dni w Dziale Szkoleń i Zarządzania Zasobami Ludzkimi, gdzie odbywają się warsztaty z zakresu obsługi pasażera, organizacji i funkcjonowania Firmy, wizerunku Spółki oraz zajęcia z psychologiem (m.in. z zakresu radzenia sobie ze stresem);

o następnie 2 tygodnie zajęć z instruktorami jazdy - zajęcia dotyczą zasad bezpiecznego prowadzenia tramwaju, przepisów ruchu drogowego, obsługi wagonów, budowy i działania sieci trakcyjnych.

o część teoretyczna kursu kończy się egzaminem wewnętrznym;

• kolejne 5 tygodni to zajęcia praktyczne, czyli jazdy tramwajem.

Zajęcia teoretyczne odbywają w godzinach „urzędowych”, czyli od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. Zajęcia praktyczne również odbywają się od poniedziałku do piątku, ale już w różnych godzinach. Celem jest doświadczenie przez Kursantów tego, jak funkcjonuje ich organizm bardzo wcześnie rano, np. o 3 i bardzo późno wieczorem, np. o 23 (Dla motorniczych to codzienność ;)).

Przystępując do kursu trzeba więc być osobą dyspozycyjną, ponieważ obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Część praktyczna kursu kończy się egzaminem wewnętrznym, po którym kandydaci na motorniczych kierowani są do WORD na egzamin państwowy.

Koszt egzaminu państwowego i wydania pozwolenia na prowadzenie tramwaju pokrywa Kursant.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu państwowego i otrzymaniu pozwolenia na kierowanie tramwajem, Kursant zgłasza się do Działu Personalnego w celu określenia terminu rozpoczęcia pracy. Bezpośrednio przed podjęciem pracy wykonywane są ponownie badania lekarskie i psychologiczne.

Po przedstawieniu pozytywnego orzeczenia kursanci kierowani są na wybraną zajezdnię, gdzie poznają przełożonych i dostają grafik pracy. Przez kilka pierwszych dni w wykonywaniu obowiązków służbowych towarzyszy im Patron, czyli doświadczony pracownik, który udziela jeszcze praktycznych wskazówek i porad. Później rozpoczyna się już samodzielna praca za pulpitem tramwaju. 

© MPK-Łódź Spółka z o.o.