Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej. więcej x

MPK-Łódź Spółka z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. 90-132 Łódź, ul Tramwajowa 6

serwisy informacyjne

  • MPK Łódź - Aktualności
  • MPK na facebook

    MPK na facebook

  • YouTube
  • BIP
  • Subskrypcja
  • polski
  • English

Zmiany rozkładów

W dniach 27 i 28 lutego 2021 r. (sobota, niedziela) w godz. 7-17, zmianie ulegną trasy tramwajowych linii 1, 15, 17

więcej

Od dnia 20 lutego 2021 r. do odwołania zmianie ulegną trasy autobusów linii 78, 87A, 87B

więcej

Od dnia 15 lutego 2021 r., do odwołania zmianie ulegną rozkłady jazdy linii 65A, 65B

więcej

Od dnia 3 lutego 2021 r. do odwołania zmianie ulegnie trasa tramwajowej linii 1

więcej

Od dnia 1 lutego 2021 r. zmianie ulegnie trasa autobusu linii 82A

- jednocześnie zawieszeniu ulegnie linia 90B

więcej

Od dnia 1 lutego 2021 r. zmianie ulegną trasy linii 12, 17, 18, 58A, 58B, N7A, N7

- jednocześnie zawieszeniu ulegnie linia Z12

więcej

Od dnia 1 lutego 2021r., zmianie ulegną rozkłady jazdy linii 1, 3A, 3B, 5, 7, 8, 10A, 10B, 14, 15, 63, 65A, 65B, 71A, 71B, 72B, 82B, 83, 90A, 90C, 99, N6

więcej

Od dnia 20 stycznia 2021 r., do odwołania zmianie ulegnie rozkład jazdy linii 6

więcej

Od dnia 3 września 2020 r. (czwartek) do odwołania zmianie ulegnie trasa i rozkład jazdy autobusu linii 80

- zmianie ulegną rozkłady jazdy linii 65A, 86A, 86B, 99

więcej

Rozkłady jazdy Tramwaje Autobusy Nocne
Rozkład na:
Moje linie
Zaplanuj swoją podróż

Zostań motorniczym

2017-01-09 15:46

Zostań motorniczym MPK-Łódź

Przyjmujemy zgłoszenia na kurs motorniczych - poniesiesz jedynie koszt opłaty wpisowej w wysokości 300 zł.

Osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień, a następnie podjęciem pracy na stanowisku motorniczego prosimy o aplikowanie za pomocą formularza: Zostań motorniczym.

Osoby zakwalifikowane do pierwszego etapu procesu rekrutacji zostaną o tym poinformowane drogą mailową lub telefoniczną.

image_praca021.jpg
image_praca020.jpg
image_praca004.jpg


Wymagania

Wymagania stawiane kandydatom na kurs motorniczych:

• ukończone 21 lat;
• brak karalności za przestępstwo popełnione umyślnie;
• korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
• preferowane wykształcenie średnie, najlepiej techniczne;
• mile widziane przynajmniej 3 lata doświadczenia zawodowego;
• mile widziane doświadczenie w pracy zmianowej i nocnej;
• mile widziane prawo jazdy kat. B;
• sprawność psychofizyczna (przed przystąpieniem do kursu konieczne jest przedstawienie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwwskazań do kierowania tramwajem).

Poza tym, w procesie rekrutacji na kurs motorniczych weryfikujemy posiadanie następujących cech i umiejętności:
• punktualność i odpowiedzialność;
• komunikatywność i zorientowanie na pasażera;
• umiejętność skutecznego działania w warunkach stresu;
• umiejętność koncentracji i skupiania uwagi;
• aktywność, umiejętność podejmowania decyzji;
• spokój, opanowanie, zrównoważenie emocjonalne;
• dbałość o siebie i powierzone mienie.


Proces rekrutacji

Proces rekrutacji na kurs motorniczych jest wieloetapowy.

Pierwszy etap rekrutacji to zbieranie i analizowanie dokumentów aplikacyjnych przesyłanych przez Kandydatów.
Dokumenty aplikacyjne przyjmujemy wyłącznie w określonych terminach, o których informujemy na naszej stronie internetowej i profilu na facebook’u. Osoby, których dokumenty przejdą weryfikację pozytywnie, zostaną zaproszone do kolejnego etapu procesu rekrutacji.

Drugi etap rekrutacji to badanie zakwalifikowanych osób specjalnie przygotowanym kwestionariuszem sprawdzającym predyspozycje do pracy na stanowisku motorniczego. Do następnego etapu procesu rekrutacji zapraszane są osoby, które w badaniu kwestionariuszem uzyskają min. 70% punktów.

Trzeci etap rekrutacji to rozmowy kwalifikacyjne wraz z symulacjami rzeczywistych sytuacji.

Proces rekrutacji prowadzony jest przez pracowników Działu Szkoleń i Zarządzania Zasobami Ludzkimi, w tym przez psychologa. Wybierane są osoby, których kandydatury są w największym stopniu dopasowane do profilu osobowego motorniczego tramwaju.


Kurs motorniczych

Po przejściu procesu rekrutacji i zakwalifikowaniu na kurs, kandydaci na motorniczych kierowani są na badania lekarskie i psychologiczne. Przed przystąpieniem do zajęć należy przedstawić orzeczenie o braku przeciwskazań lekarskich i psychologicznych do prowadzenia tramwaju. Po jego przedstawieniu, podpisana zostaje umowa szkoleniowa.

Po przedstawieniu orzeczeń i uiszczeniu pierwszej raty za kurs, Kursant przystępuje do zajęć.

image_praca005.jpg
image_praca007.jpg
image_praca009.jpg


Zajęcia trwają 7 i pół tygodnia:

• pierwsze 2 i pół tygodnia to zajęcia teoretyczne:

o najpierw 3 dni w Dziale Szkoleń i Zarządzania Zasobami Ludzkimi, gdzie odbywają się warsztaty z zakresu obsługi pasażera, organizacji i funkcjonowania Firmy, wizerunku Spółki oraz zajęcia z psychologiem (m.in. z zakresu radzenia sobie ze stresem);

o następnie 2 tygodnie zajęć z instruktorami jazdy - zajęcia dotyczą zasad bezpiecznego prowadzenia tramwaju, przepisów ruchu drogowego, obsługi wagonów, budowy i działania sieci trakcyjnych.

o część teoretyczna kursu kończy się egzaminem wewnętrznym;

• kolejne 5 tygodni to zajęcia praktyczne, czyli jazdy tramwajem.

Zajęcia teoretyczne odbywają w godzinach „urzędowych”, czyli od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. Zajęcia praktyczne również odbywają się od poniedziałku do piątku, ale już w różnych godzinach. Celem jest doświadczenie przez Kursantów tego, jak funkcjonuje ich organizm bardzo wcześnie rano, np. o 3 i bardzo późno wieczorem, np. o 23 (Dla motorniczych to codzienność ;)).

Przystępując do kursu trzeba więc być osobą dyspozycyjną, ponieważ obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Część praktyczna kursu kończy się egzaminem wewnętrznym, po którym kandydaci na motorniczych kierowani są do WORD na egzamin państwowy.

Koszt egzaminu państwowego i wydania pozwolenia na prowadzenie tramwaju pokrywa Kursant.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu państwowego i otrzymaniu pozwolenia na kierowanie tramwajem, Kursant zgłasza się do Działu Personalnego w celu określenia terminu rozpoczęcia pracy. Bezpośrednio przed podjęciem pracy wykonywane są ponownie badania lekarskie i psychologiczne.

Po przedstawieniu pozytywnego orzeczenia kursanci kierowani są na wybraną zajezdnię, gdzie poznają przełożonych i dostają grafik pracy. Przez kilka pierwszych dni w wykonywaniu obowiązków służbowych towarzyszy im Patron, czyli doświadczony pracownik, który udziela jeszcze praktycznych wskazówek i porad. Później rozpoczyna się już samodzielna praca za pulpitem tramwaju. 

© MPK-Łódź Spółka z o.o.