Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej. więcej x

MPK-Łódź Spółka z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. 90-132 Łódź, ul Tramwajowa 6

serwisy informacyjne

  • Kanały informacyjne
  • MPK na facebook

    MPK na facebook

  • YouTube
  • BIP
  • Subskrypcja
  • polski
  • English

Zmiany rozkładów

W dniach 21 - 22 września 2019 r., zmianie ulegną trasy tramwajowych linii 11B, 17, 41

- jednocześnie uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza linia Z11

więcej

W dniach 21 - 22 września 2019r., zmianie ulegnie trasa tramwajowej linii 4

więcej

Od dnia 21 września 2019 r., zmianie ulegną trasy linii autobusowych 77, 80, 83, N8

więcej

Od dnia 20 września 2019 r. zmianie ulegnie rozkłady jazdy linii N4B

więcej

Od dnia 20 września 2019 r., zmianie ulegnie rozkład jazdy linii 59

więcej

W dniach 13 - 17 września 2019 r., zmianie ulegną trasy autobusów linii 58A/B, N4A/B

więcej

Od dnia 9 września 2019 r. do odwołania zmianie ulegnie trasa autobusu linii 83

więcej

Od dnia 7 września 2019 r., do odwołania zmianie uległy trasy autobusów linii 64A, 64B

więcej

Od dnia 7 września 2019r., zmianie ulegnie rozkład jazdy linii 51A, 51B

więcej

Rozkłady jazdy Tramwaje Autobusy Nocne
Rozkład na:
Moje linie
Zaplanuj swoją podróż

Zostań motorniczym

2017-01-09 15:46

Zostań motorniczym MPK-Łódź

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że do odwołania przyjmujemy zgłoszenia na kurs motorniczych.

Osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień, a następnie podjęciem pracy na stanowisku Motorniczego Tramwaju w MPK-Łódź, proszone są o przesłanie swojej aplikacji (CV wraz z aktualnym numerem telefonu i adresem e-mail) na adres mailowy: szkoleniampk@mpk.lodz.pl lub dostarczenie jej osobiście do Kancelarii MPK-Łódź, znajdującej się w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Tramwajowej 6.

W temacie maila lub na aplikacji w wersji papierowej należy wpisać "zgłoszenie na kurs motorniczych Imię i Nazwisko" (np. "zgłoszenie na kurs motorniczych Anna Abacka"), a w CV zawrzeć klauzulę, której wzór znajduje się pod poniższym adresem:

„Informacja dla osób ubiegających się o pracę w MPK-Łódź Spółka z o. o.”

Aplikacje nie spełniające ww. wymagań nie będą brane pod uwagę.

Osoby zakwalifikowane do pierwszego etapu procesu rekrutacji zostaną o tym poinformowane drogą mailową lub telefoniczną.

image_praca021.jpg
image_praca020.jpg
image_praca004.jpg


Wymagania

Wymagania stawiane kandydatom na kurs motorniczych:

• ukończone 21 lat;
• brak karalności za przestępstwo popełnione umyślnie;
• korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
• preferowane wykształcenie średnie, najlepiej techniczne;
• mile widziane przynajmniej 3 lata doświadczenia zawodowego;
• mile widziane doświadczenie w pracy zmianowej i nocnej;
• mile widziane prawo jazdy kat. B;
• sprawność psychofizyczna (przed przystąpieniem do kursu konieczne jest przedstawienie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwwskazań do kierowania tramwajem).

Poza tym, w procesie rekrutacji na kurs motorniczych weryfikujemy posiadanie następujących cech i umiejętności:
• punktualność i odpowiedzialność;
• komunikatywność i zorientowanie na pasażera;
• umiejętność skutecznego działania w warunkach stresu;
• umiejętność koncentracji i skupiania uwagi;
• aktywność, umiejętność podejmowania decyzji;
• spokój, opanowanie, zrównoważenie emocjonalne;
• dbałość o siebie i powierzone mienie.


Proces rekrutacji

Proces rekrutacji na kurs motorniczych jest wieloetapowy.

Pierwszy etap rekrutacji to zbieranie i analizowanie dokumentów aplikacyjnych przesyłanych przez Kandydatów.
Dokumenty aplikacyjne przyjmujemy wyłącznie w określonych terminach, o których informujemy na naszej stronie internetowej i profilu na facebook’u. Osoby, których dokumenty przejdą weryfikację pozytywnie, zostaną zaproszone do kolejnego etapu procesu rekrutacji.

Drugi etap rekrutacji to badanie zakwalifikowanych osób specjalnie przygotowanym kwestionariuszem sprawdzającym predyspozycje do pracy na stanowisku motorniczego. Do następnego etapu procesu rekrutacji zapraszane są osoby, które w badaniu kwestionariuszem uzyskają min. 70% punktów.

Trzeci etap rekrutacji to rozmowy kwalifikacyjne wraz z symulacjami rzeczywistych sytuacji.

Proces rekrutacji prowadzony jest przez pracowników Działu Szkoleń i Zarządzania Zasobami Ludzkimi, w tym przez psychologa. Wybierane są osoby, których kandydatury są w największym stopniu dopasowane do profilu osobowego motorniczego tramwaju.


Kurs motorniczych

Po przejściu procesu rekrutacji i zakwalifikowaniu na kurs, kandydaci na motorniczych kierowani są na badania lekarskie i psychologiczne. Przed przystąpieniem do zajęć należy przedstawić orzeczenie o braku przeciwskazań lekarskich i psychologicznych do prowadzenia tramwaju. Po jego przedstawieniu, podpisana zostaje umowa szkoleniowa.

Całkowity koszt kursu motorniczych wynosi 6.000 zł. Opłata za kurs jest rozłożona na raty:
• wpłaty pierwszej raty w wysokości 940 zł należy dokonać najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu (kwota ta jest bezzwrotna);
• pozostała opłata za kurs, w kwocie 5060 zł zostanie rozłożona na 22 równe raty (po 230 zł każda), płatne po podjęciu przez Kursanta pracy w Firmie;
• po uiszczeniu 17 potrącanych z wynagrodzenia rat, Kursant nabywa prawo do ubiegania się o rabat w wysokości 5 ostatnich rat (1150 zł);
• wniosek o rabat zostanie rozpatrzony pozytywnie w przypadku spełnienia przez Kursanta określonych warunków (m.in. podjęcie pracy w ciągu 2 miesięcy po ukończeniu kursu, brak skarg od pasażerów, absencje chorobowej nie przekraczające 10 dni).

Po przedstawieniu orzeczeń i uiszczeniu pierwszej raty za kurs, Kursant przystępuje do zajęć.

image_praca005.jpg
image_praca007.jpg
image_praca009.jpg


Zajęcia trwają 7 i pół tygodnia:

• pierwsze 2 i pół tygodnia to zajęcia teoretyczne:

o najpierw 3 dni w Dziale Szkoleń i Zarządzania Zasobami Ludzkimi, gdzie odbywają się warsztaty z zakresu obsługi pasażera, organizacji i funkcjonowania Firmy, wizerunku Spółki oraz zajęcia z psychologiem (m.in. z zakresu radzenia sobie ze stresem);

o następnie 2 tygodnie zajęć z instruktorami jazdy - zajęcia dotyczą zasad bezpiecznego prowadzenia tramwaju, przepisów ruchu drogowego, obsługi wagonów, budowy i działania sieci trakcyjnych.

o część teoretyczna kursu kończy się egzaminem wewnętrznym;

• kolejne 5 tygodni to zajęcia praktyczne, czyli jazdy tramwajem.

Zajęcia teoretyczne odbywają w godzinach „urzędowych”, czyli od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. Zajęcia praktyczne również odbywają się od poniedziałku do piątku, ale już w różnych godzinach. Celem jest doświadczenie przez Kursantów tego, jak funkcjonuje ich organizm bardzo wcześnie rano, np. o 3 i bardzo późno wieczorem, np. o 23 (Dla motorniczych to codzienność ;)).

Przystępując do kursu trzeba więc być osobą dyspozycyjną, ponieważ obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Część praktyczna kursu kończy się egzaminem wewnętrznym, po którym kandydaci na motorniczych kierowani są do WORD na egzamin państwowy.

Koszt egzaminu państwowego i wydania pozwolenia na prowadzenie tramwaju pokrywa Kursant.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu państwowego i otrzymaniu pozwolenia na kierowanie tramwajem, Kursant zgłasza się do Działu Personalnego w celu określenia terminu rozpoczęcia pracy. Bezpośrednio przed podjęciem pracy wykonywane są ponownie badania lekarskie i psychologiczne.

Po przedstawieniu pozytywnego orzeczenia kursanci kierowani są na wybraną zajezdnię, gdzie poznają przełożonych i dostają grafik pracy. Przez kilka pierwszych dni w wykonywaniu obowiązków służbowych towarzyszy im Patron, czyli doświadczony pracownik, który udziela jeszcze praktycznych wskazówek i porad. Później rozpoczyna się już samodzielna praca za pulpitem tramwaju.

Posłuchaj, co o swojej pracy mówią motorniczowie MPK-Łódź :)

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. “RODO”) uprzejmie informujemy, że:

1) Administratorem Danych Osobowych powierzonych do przetwarzania jest: MPK Łódź Sp. z o. o.
2) Siedziba Administratora Danych Osobowych mieści się w: Łodzi przy ul. Tramwajowej 6.
3) Celem zbierania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko motorniczego tramwaju w komunikacji miejskiej.
4) Na podstawie art. 6 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r., o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U z 2016 r. poz. 1506 ze zm.) informujemy, że dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od momentu przekazania ich do przetwarzania.
5) Dane kontaktowe do Administratora Bezpieczeństwa Informacji: abi@mpk.lodz.pl.
6) Przewiduje się możliwość przekazania przetwarzania danych osobowych następującym adresatom:
   a. Ośrodki Szkolenia Kierowców;
   b. Placówki medyczne specjalizujące się w badaniach medycyny pracy.
7) Przysługuje mi prawo do:
   a. wniesienia skargi do Głównego Inspektora Danych Osobowych,
   b. wglądu w moje dane osobowe i możliwość ich poprawiania.
8) Dane Kandydata nie podlegają profilowaniu.
9) Przetwarza się dane wrażliwe przekazane przez Kandydata. 

© MPK-Łódź Spółka z o.o.