Aktualności

2024-04-03 09:51

ZPON zawiezie na wybory

Osoby z niepełnosprawnościami, z dysfunkcją ruchu nie będące w stanie samodzielnie przemieszczać się do lokali obwodowych komisji wyborczych, a pragnące wziąć udział w wyborach do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., mogą skorzystać z bezpłatnego transportu samochodami Zakładu Przewozu Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Spółka z o.o.

Dotyczy to osób z niepełnosprawnościami posiadających ważne orzeczenie o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

W celu zamówienia transportu należy w dniach 2 – 6 kwietnia 2024 r. w godz. 9:00–19:00, a w dniu 7 kwietnia 2024 r. w godz. 6:00–20:00 skontaktować się z dyspozytorem pod numerem telefonu:
672 14 15 – z telefonów stacjonarnych,
(42) 672 14 15 – z telefonów komórkowych.

Przewóz będzie się odbywał w dniu 7 kwietnia 2024 r. w godz. 7:00–21:00.