Inne postępowania - Archiwum

Inne postępowania

Postępowanie WZ-090-25/14

Obsługa techniczna oraz naprawy systemu zdalnego sterowania podstacjami trakcyjnymi...

  więcej

Postępowanie WZ-091-103/14

Przygotowanie pomieszczeń oraz dostawa urządzeń i wyposażenia dla stacji ładowania akumulatorów autobusów Zakładów Eksploatacji Autobusów Nr 1 i 2 MPK – Łódź Spółka z o.o....

  więcej

Postępowanie WZ-091-116/14

Dostawa słodyczy na paczki świąteczne dla dzieci pracowników, emerytów i rencistów MPK-Łódź Spółka z o.o....

  więcej

Postępowanie WZ-090-21/14

Dostawa części i materiałów eksploatacyjnych do klimatyzacji ogólnego stosowania...

  więcej

Postępowanie WZ-091-108/14

Dostawa mas asfaltowych lanych na gorąco...

  więcej

Postępowanie WZ-091-114/14

Świadczenie usługi serwisowej i eksploatacyjnej automatów mobilnych do sprzedaży biletów typu Ticomat 8010...

  więcej

Postępowanie WZ-091-47/14

Dostawa podnośników kolumnowych dla EA-1, ET-1 oraz WT...

  więcej

Postępowanie WZ-091-113/14

Dostawa dwugłowicowej przecinarki plazmowej do cięcia stali...

  więcej

Postępowanie WZ-091-107/14

Dostawa iglic sprężystych do zwrotnic COGIFER...

  więcej

Postępowanie: "Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2014 rok"

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2014 rok...

  więcej

Postępowanie WZ-091-101/14

Dostawa frezarki do metalu z głowicą skrętną dla Zakładu Torów i Sieci...

  więcej

Postępowanie WZ-091-109/14

Regeneracja wałów napędowych tramwajowych i autobusowych...

  więcej

Postępowanie WZ-091-112/14

Dostawa materiałów hutniczych-metale nieżelazne...

  więcej

Postępowanie WZ-091-111/14

Dostawa materiałów hutniczych-stalowych...

  więcej

Postępowanie WZ-091-102/14

Modernizacje Stacji Kontroli Pojazdów działających na terenie dwóch zajezdni autobusowych...

  więcej

Sprzedaż używanych samochodów

Sprzedaż używanych samochodów...

  więcej

Sprzedaż składników majątkowych

Sprzedaż składników majątkowych...

  więcej

Postępowanie WZ-091-95/14

"Rating obligacji przychodowych"...

  więcej

Postępowanie WZ-091-87/14

"Kompleksowa obsługa wyposażenia pracowników w odzież roboczą, środki ochrony osobistej i BHP"...

  więcej

Postępowanie WZ-091-105/14

"Dostawa posiłków regeneracyjnych dla pracowników"...

  więcej