Inne postępowania - Archiwum

Inne postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania na "Świadczenie usługi automatycznej infolinii oraz systemu operatorskiego dla numeru 801 301 309"...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania na "Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2013 rok"...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania na "Dostawę części obwodów pomocniczych wagonów tramwajowych z napędem typu ELIN"...

  więcej

Powiadomienie o przedłużaniu terminu składania ofert

Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert w postępowaniu na "Modernizację układów pomiarowych w podstacjach trakcyjnych"...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania na "Sprzedaż używanych samochodów osobowych"...

  więcej

Powiadomienie o przedłużaniu terminu składania ofert

Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert w postępowaniu na "Dostawę posiłków regeneracyjnych"...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania na "Dostawę części do hamulców Hannig & Kahl wagonów tramwajowych"...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania na "Dostawę hutnictwa stalowego - blachy, kształtowniki, pręty, rury"...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania na "Dostawę regenerowanych wirników przetwornicy PTa"...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania na "Dostawę grzałek do zwrotnic"...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania na "Dostawę posiłków regeneracyjnych"...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania na "Bieżąca konserwacji obiektów MPK-Łódź Sp. z o.o."...

  więcej

Oferta sprzedaży autobusów

MPK - ŁÓDŹ Sp z o.o. oferuje do sprzedaży autobusy...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania na "Dostawę podnośnika 4-kolumnowego i 6-kolumnowego dla MPK-Łódź Sp. z o.o."...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania na "Modernizację układów pomiarowych w podstacjach trakcyjnych"...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania na "Naprawę silników autobusowych"...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania na "Remont kapitalny tokarki -1 szt. i przystosowanie do minimalnych wymagań BHP 3 sztuk tokarek"...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania na "Sprzedaż autobusów wyłączonych z eksploatacji"...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania na "Sprzedaż używanych samochodów osobowych"...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Okresową konserwację wymaganą przez Urząd Dozoru Technicznego wraz z usuwaniem awarii 20 sztuk urządzeń dźwigowych"...

  więcej