Inne postępowania - Archiwum

Inne postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Dostawa gaśnic i sprzętu p. poż."...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Wynajem narzędzi i urządzeń budowlanych"...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Dostawa klocków i klinów do wyważania szyn"...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Świadczenie usługi serwisowej i eksploatacyjnej mobilnych automatów biletowych BM - O5 oraz utrzymanie platformy programowo-sprzętowej wraz z transmisją danych"...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Wynajem sprzętu budowlanego i transportowego wraz z obsługą"...

  więcej

Oferta sprzedaży 36 sztuk używanych sprzęgów

MPK-Łódź Spółka z o.o. oferuje do sprzedaży 36 sztuk używanych sprzęgów Scharfenberga typu A I VI model 1981 firmy BERGISCHE STHAL INDUSTRIE....

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Opracowanie projektu, skład i druk albumu biletowego - HISTORIA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W BILETACH I TARYFACH"...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Dostawę drutów nawojowych, baterii i akcesoriów elektrotechnicznych"...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Dostawę sprzęgieł i części do sprzęgieł przekładni KSH"...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Dostawa klocków i klinów do wyważania szyn"...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Regeneracja piast kół autobusowych"...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Dostawa mas asfaltowych lanych na gorąco"...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Dostawę części z laminatów do wagonów tramwajowych PESA 122N"...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Świadczenie usługi serwisowej i eksploatacyjnej mobilnych automatów biletowych BM - O5 oraz utrzymanie platformy programowo-sprzętowej wraz z transmisją danych"...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Dostawę obuwia służbowego oraz koszulek polo"...

  więcej

Powiadomienie o przedłużaniu terminu składania ofert

Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert w postępowaniu na "Konserwację okresową i naprawy bram segmentowych oraz kurtyn szybkobieżnych zainstalowanych na obiektach MPK-Łódź"...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Dostawę sprzęgów łamanych "Dellner""...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Naprawę zacisków hamulcowych do autobusów"...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Zakup 10 zestawów komputerowych (komputer + monitor) oraz 3 switchy Ethernet"...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Zorganizowanie wycieczki do Włoch w terminie 7 - 14 września 2013r."...

  więcej