Inne postępowania - Archiwum

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas remontów torów tramwajowych w 3 poniższych lokalizacjach: skrzyżowanie ulic Rzgowska – Paderewskiego; skrzyżowanie ulic Północna – Fran...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Usuwanie awarii i drobnych napraw infrastruktury technicznej obiektów MPK – Łódź Spółka z o.o."...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Wykonanie (zgodnie z dokumentacją) przyłączy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej do kanału miejskiego dla obsługi terenu zajezdni tramwajowej mieszczącej się przy ul. Pabianick...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Okresową konserwację i naprawy instalacji paliwowej oraz urządzeń na stacjach paliw zajezdni autobusowych MPK- Łódź Spółka z o. o.". ...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Okresową konserwację i naprawy myjni automatycznych szczotkowych do mycia taboru MPK - Łódź". ...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Dostawę śrub do podnośników". ...

  więcej

Powiadomienie o planowanym postępowaniu

W związku z planowanym wszczęciem postępowania zamówieniowego dotyczącego wyboru podmiotu, który będzie świadczył, na rzecz MPK - Łódź Spółka z o. o., usługę windykacji ...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Pełnienie funkcji Operatora Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem". ...

  więcej

Ogłoszenie o rozpoczęciu przetargu

Ogłoszenie o rozpoczęciu przetargu na "Dostawę 15 kompletów szyb stałych oraz okien z szybami przesuwnymi do wyposażenia okien bocznych przestrzeni pasażerskiej tramwajów Cityrunner firmy Bombardier". ...

  więcej

Ogłoszenie o rozpoczęciu przetargu

Ogłoszenie o rozpoczęciu przetargu na "Dostawę materiałów lakierniczych do taboru". ...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę płyt EPT 2/2". ...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Dostawę materiałów eksploatacyjnych do zadruku kart elektronicznych". ...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Dostawę złączek tworzywowych do taboru tramwajowego". ...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Dostawę i montaż 5 kompletów cyfrowych zabezpieczeń przed niskimi prądami zwarciowymi pól zasilaczy trakcyjnych na podstacjach trakcyjnych". ...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Dostawę okładzin hamulca szynowego". ...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Dostawę przekładek i wkładek izolacyjnych do nawierzchni torowych oraz łapek sprężystych SB - 4". ...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Dostawę mas asfaltowych". ...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Zorganizowanie wycieczki do Lwowa w terminie 4-8 września 2012r". ...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów". ...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania na "Dostawę wraz z montażem urządzeń GPS w samochodach służbowych MPK - Łódź Sp. z o. o. wraz z usługą monitoringu"...

  więcej