Inne postępowania - Archiwum

Inne postępowania

WZ-090-25/21

Dostawa modułów do sterownika CZAT7...

  więcej

WZ-091-88/21

Dostawa płyt pilśniowych, sklejek drewnopochodnych i laminatów HPL...

  więcej

WZ-091-89/21

Dostawa masy asfaltobetonowej...

  więcej

WZ-091-85/21

Dostawa płynów eksploatacyjnych...

  więcej

WZ-091-93/21

Dostawa kart Mifare Plus x 2K...

  więcej

WZ-090-23/21

Dzierżawa urządzeń myjących, wraz z dostawą środka myjącego i odbiorem oraz utylizacją powstałych odpadów...

  więcej

WZ-091-76/21

Dostawa elektrycznego wózka widłowego 3,5t...

  więcej

WZ-091-86/21

Dostawa materiałów hutniczych nieżelaznych...

  więcej

WZ-091-90/21

Dostawa materiałów elektrotechnicznych i elektronicznych do taboru...

  więcej

WZ-091-74/21

Dostawa agregatu napełniania i przepłukiwania hydraulicznych układów hamulcowych w wózkach tramwajowych...

  więcej

WZ-091-87/21

Dostawa klejów specjalistycznych do taboru...

  więcej

WZ-091-67/21

Bieżąca konserwacja obiektów MPK - Łódź Spółka z o.o.w latach 2021 - 2023...

  więcej

WZ-091-62/21

Dostawa osprzętu podstacyjnego i elementów automatyki i sterowania (postępowanie powtórzone)...

  więcej

WZ-091-80/21

Dostawa i montaż 9 bram harmonijkowych na ul. Telefonicznej 30-44 w Łodzi...

  więcej

WZ-091-83/21

Naprawa podzespołów elektronicznych taboru tramwajowego...

  więcej

Sprzedaż pojazdu

Sprzedaż pojazdu...

  więcej

Sprzedaż pojazdu

Sprzedaż pojazdu...

  więcej

WZ-091-79/21

Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą...

  więcej

WZ-091-81/21

Wykonanie kompleksowych podlewów na ul. Zgierskiej...

  więcej

WZ-ZZ-502-5/21

Sprzedaż pojazdu...

  więcej