Inne postępowania - Archiwum

WZ-091-77/21

Dostawa agregatów hydraulicznych wózka napędowego wagonu NF6D oraz osprzętu drzwi...

  więcej

WZ-090-20/21

Odtworzenie nawierzchni bitumicznej po remoncie torowiska na węźle Al. Politechniki / Obywatelska...

  więcej

WZ-091-67/21

Bieżąca konserwacja obiektów MPK - Łódź Spółka z o.o.w latach 2021 - 2023...

  więcej

WZ-090-15/21

Usługa polegająca na uzyskaniu dostępu do istniejącego systemu rekrutacyjnego ATS (Applicant Tracking System)...

  więcej

Sprzedaż pojazdu

Sprzedaż pojazdu...

  więcej

WZ-091-58/21

Wymiana 3 suwnic jednodźwigarowych wraz z torowiskiem...

  więcej

WZ-091-73/21

Konserwacja i naprawa sprzętu kopiującego użytkowanego w MPK - Łódź Spółka z o.o. ...

  więcej

WZ-091-78/21

Odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, wytworzonych w toku działalności MPK - Łódź Spółka z o.o....

  więcej

WZ-091-71/21

Naprawa przekładni KSH...

  więcej

WZ-091-69/21

Dzierżawa urządzeń drukujących wraz z serwisem...

  więcej

Sprzedaż złomowych silników

Sprzedaż złomowych silników...

  więcej

WZ-091-75/21

Świadczenie usługi serwisowej i eksploatacyjnej biletomatów BM-05...

  więcej

WZ-090-17-18/21

Dostawa słupów trakcyjnych...

  więcej

WZ-091-72/21

Dostawa części układu hamulcowego wagonów Cityrunner...

  więcej

Sprzedaż pojazdu

Sprzedaż pojazdu...

  więcej

WZ-091-59/21

Dostawa części do autobusów ISUZU...

  więcej

WZ-ZZ-502-4/21

Sprzedaż pojazdu...

  więcej

WZ-091-70/21

Szkolenia specjalistyczne...

  więcej

WZ-091-60/21

Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno...

  więcej

WZ-091-62/21

Dostawa osprzętu podstacyjnego i elementów automatyki i sterowania...

  więcej