Inne postępowania - Archiwum

Inne postępowania

WZ-091-41/21

Dostawa części do układu hamulcowego wagonu NF6D...

  więcej

WZ-091-60/21

Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno...

  więcej

WZ-090-13/21

Wykonanie kanalizacji deszczowej...

  więcej

WZ-091-48/21

Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej dla rozbudowy torów wraz z siecią trakcyjną i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu Torów i Sieci w Łodzi przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 23...

  więcej

WZ-ZZ-502-3/21

Sprzedaż pojazdu...

  więcej

WZ-091-54/21

Bieżnikowanie opon autobusowych...

  więcej

WZ-091-55/21

Dostawa kompletnych hamulców szynowych do wagonów PESA 122N...

  więcej

WZ-091-14/21

Dostawa pomostów łączeniowych oraz dodatkowego wyposażenia do wagonów...

  więcej

WZ-090-7/21

Dostawa 2 nagrzewnic indukcyjnych do pierścieni dla Zakładu Techniki...

  więcej

WZ-091-57/21

Dostawa zestawów komputerowych i licencji Microsoft Office 2019 (licencja grupowa MOLP, komercyjna)...

  więcej

WZ-091-50/21

Ułożenie kabli trakcyjnych na potrzeby remontu sieci trakcyjnej w ul. Zgierskiej od Okulickiego do granicy Miasta...

  więcej

WZ-091-52/21

Dostawa urządzeń do smarowania szyn...

  więcej

WZ-091-51/21

Dostawa osprzętu torowego...

  więcej

WZ-090-11/21

Dostawa płyt torowych...

  więcej

WZ-090-14/21

Transport 2 tramwajów na trasie Helsinki - Łódź...

  więcej

WZ-090-10/21

Dostawa izolatorów sekcyjnych i ograniczników przepięć...

  więcej

WZ-091-49/21

Dostawa słupów trakcyjnych...

  więcej

WZ-091-46/21

Odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, wytworzonych w toku działalności MPK – Łódź Spółka z o.o....

  więcej

WZ-091-56/21

Dostawa zespołów wałka atakującego do przekładni 20 PMA...

  więcej

WZ-091-53/21

Dostawa wykładzin szczęk hamulca szczękowego...

  więcej