Inne postępowania - Archiwum

Inne postępowania

WZ-091-26/21

Dostawa i regeneracja baterii akumulatorowych do taboru tramwajowego...

  więcej

WZ-091-43/21

Naprawa silników trakcyjnych...

  więcej

WZ-091-17/21

Dostawa elementów klimatyzacji taborowej...

  więcej

WZ-091-40/21

Dzierżawa i kompleksowa obsługa serwisowa mobilnych urządzeń wraz z oprogramowaniem do kontroli biletów, wystawiania elektronicznego wezwania do zapłaty oraz pobierania opłat...

  więcej

WZ-090-6/21

Dostawa sprężarki powietrza Atlas Copco XAS58-7G...

  więcej

WZ-091-27/21

Dostawa materiałów elektrotechnicznych i elektronicznych do taboru...

  więcej

WZ-ZZ-502-1/21

Sprzedaż pojazdu...

  więcej

WZ-091-42/21

Wynajem sprzętu budowlanego bez obsługi operatora...

  więcej

WZ-091-26/21

Dostawa i regeneracja baterii akumulatorowych do taboru tramwajowego...

  więcej

WZ-091-29/21

Dostawa płyt pilśniowych, sklejek drewnopochodnych i laminatów HPL...

  więcej

EP-PE-011-10/21

Sprzedaż pojazdu...

  więcej

WZ-091-35/21

Dostawa zaworów i akumulatorów hydraulicznych...

  więcej

WZ-091-24/21

System bezobsługowego dostępu i monitoringu do punktów socjalnych...

  więcej

WZ-091-37/21

Dostawa przycisków i przełączników do taboru tramwajowego...

  więcej

WZ-091-30/21

Dostawa elementów gumowych i gumowo-metalowych do taboru tramwajowego...

  więcej

EP-PE-011-10/21

Sprzedaż pojazdu...

  więcej

WZ-091-29/21

Dostawa płyt pilśniowych, sklejek drewnopochodnych i laminatów HPL...

  więcej

WZ-091-32/21

Przeprowadzenie obowiązkowych przeglądów (półrocznych, rocznych, pięcioletnich) oraz przeglądów kominiarskich i badania natężenia oświetlenia w budynkach MPK – Łódź Spółka z o.o. – przeglądy prowadzone w latach 2021 - 2023...

  więcej

WZ-091-33/21

Dostawa łożysk...

  więcej

WZ-091-38/21

Dostawa słupów trakcyjnych wraz z wieńcami kotwiącymi - Włókniarzy od Legionów do Drewnowskiej - wymiana słupów i osprzętu sieciowego...

  więcej