Inne postępowania - Archiwum

WZ-091-72/19

Dostawa materiałów biurowych...

  więcej

WZ-091-75/19

Dostawa wkładek sprężynujących SABA...

  więcej

WZ-091-74/19

Okresowa konserwacja, wymagana przez Urząd Dozoru Technicznego, 19 urządzeń dźwigowych, wraz z usuwaniem awarii...

  więcej

WZ-090-23/19

Wymiana głowic kablowych w podstacjach...

  więcej

WZ-091-66/19

Dzierżawa urządzeń myjących, wraz z dostawą środka myjącego i odbiorem oraz utylizacją powstałych odpadów...

  więcej

WZ-091-73/19

Dostawa masy asfaltobetonowej...

  więcej

WZ-091-70/19

Dostawa klejów specjalistycznych do taboru...

  więcej

WZ-091-68/19

Zakup 3 zestawów kolumnowych podnośników elektrohydraulicznych i podestu ruchomego...

  więcej

WZ-ZZ-502-7/19

Oferta sprzedaży autobusów...

  więcej

WZ-091-69/19

Dostawa żarówek...

  więcej

WZ-091-61/19

Dostawa elementów wyłożeń wykonanych z laminatu do wagonów tramwajowych...

  więcej

WZ-090-20/19

Prenumerata prasy i czasopism fachowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2022r...

  więcej

WZ-090-22/19

Dostawa 4 mobilnych urządzeń filtracyjnych do pyłów typu UFO-1-MN-S...

  więcej

WZ-090-21/19

Dostawa urządzeń spawalniczych...

  więcej

WZ-091-67/19

Dostawa łożysk NUJ 2318 i NJ 2318...

  więcej

WZ-091-63/19

Dostawa grzałek do zwrotnic...

  więcej

WZ-091-65/19

Dostawa elementów aparatury elektrycznej...

  więcej

WZ-091-64/19

Wynajem sprzętu budowlanego z obsługą...

  więcej

WZ-091-110/18

Świadczenie usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa oraz przeniesienie usług telefonii stacjonarnej wraz z zakupem telefonów...

  więcej

WZ-ZZ-502-6/19

Sprzedaż wagonów tramwajowych...

  więcej