Inne postępowania - Archiwum

Inne postępowania

WZ-091-65/22

Dostawa olejów do taboru...

  więcej

WZ-091-51/22

Dostawa akumulatorów...

  więcej

WZ-091-64/22

Naprawy powypadkowe autobusów, rozliczane z polis ubezpieczeniowych sprawców szkód...

  więcej

WZ-091-30/22

Dostawa materiałów i narzędzi ściernych...

  więcej

WZ-091-45/22

Dostawa elementów styku uszyniającego do wagonów tramwajowych...

  więcej

WZ-090-19/22

Dostawa tkaniny obiciowej z logo MPK – Łódź Spółka z o. o....

  więcej

WZ-091-63/22

Dostawa elementów wiat przystankowych...

  więcej

WZ-091-37/22

Dostawa napędu zwrotnicy najazdowej z systemem sterowania...

  więcej

WZ-091-59/22

Dostawa elementów elektrycznych złącznych...

  więcej

WZ-091-55/22

Dostawa nowych siedzeń do taboru tramwajowego...

  więcej

WZ-091-11/22

Zakup pojazdu specjalistycznego...

  więcej

WZ-091-62/22

Bieżąca konserwacja obiektów MPK - Łódź Spółka z o. o....

  więcej

WZ-091-34/22

Dostawa elementów oświetlenia do taboru...

  więcej

WZ-091-57/22

Dostawa izolatorów sekcyjnych...

  więcej

WZ-091-56/22

Dostawa materiałów do oznakowania przystanków...

  więcej

WZ-091-35/22

Dostawa części układu hamulcowego i osprzętu drzwi do wagonów tramwajowych...

  więcej

WZ-ZZ-502-6/22

Sprzedaż pojazdów...

  więcej

WZ-091-38/22

Dostawa elementów sprzęgów do wagonów tramwajowych...

  więcej

WZ-091-48/22

Dostawa chemii budowlanej...

  więcej

WZ-091-54/22

Odbiór odpadów komunalnych z obiektów MPK - Łódź Spółka z o.o....

  więcej