Inne postępowania - Archiwum

Inne postępowania

WZ-091-92/17

Dostawa i montaż bram w obiektach MPK-Łódź Spółka z o.o....

  więcej

WZ-091-119/17

Dostawa zaworów proporcjonalnych do hydrogeretów dla wagonów CITYRUNNER...

  więcej

WZ-091-115/17

Dostawa części układu hamulcowego wagonu CITYRUNNER...

  więcej

WZ-091-112/17

Wykonanie drobnych robót remontowych oraz usuwanie awarii instalacji i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych we wszystkich obiektach MPK – Łódź Spółka z o.o....

  więcej

WZ-091-110/17

Zakup platformy serwerowej na potrzeby systemów zajezdniowych...

  więcej

WZ-091-111/17

Dostawa poręczy do mocowania rowerów...

  więcej

WZ-091-96/17

Wyłonienie podmiotu pełniącego funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego...

  więcej

WZ-091-103/17

Naprawa silników autobusowych...

  więcej

WZ-091-60/17, WZ-091-108/17

Dostawa osprzętu i materiałów spawalniczych...

  więcej

WZ-091-100/17

Dostawa siedzeń do taboru i ich części...

  więcej

WZ-091-61/17

Kompleksowa obsługa wyposażenia pracowników w odzież roboczą, środki ochrony osobistej i bhp...

  więcej

WZ-091-105/17

Dostawa zadajników jazdy / hamowania KRD86...

  więcej

WZ-091-107/17

Dostawa grzałek do zwrotnic...

  więcej

WZ-091-81/17

Wykonanie oprogramowania do symulatora tramwajowego wraz z dostarczeniem niezbędnego sprzętu informatycznego oraz uruchomieniem...

  więcej

WZ-091-66/17

Dostawa części do hamulców H&K...

  więcej

WZ-090-7/17

Usługa najmu dwóch drukarek wraz z serwisem i usługą wydruku...

  więcej

Ogłoszenie o sprzedaży samochodów

Ogłoszenie o sprzedaży samochodów...

  więcej

WZ-091-92/17

Dostawa i montaż bram w obiektach MPK-Łódź Spółka z o.o....

  więcej

WZ-091-101/17

Dostawa posiłków regeneracyjnych...

  więcej

WZ-091-95/17

Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla pracowników MPK-Łódź Spółka z o.o....

  więcej