Inne postępowania - Archiwum

Inne postępowania

WZ-091-80/17

Dostawa osprzętu sieciowego-remont sieci Kilińskiego (Doroszewskiego - Przybyszewskiego)...

  więcej

WZ-091-82/17

Dostawa części zamiennych do sterowania zwrotnic...

  więcej

WZ-091-30/17

Remont kapitalny tokarki TUD 40/2000, wiertarko – frezarki CWC-80, nożyc hydraulicznych NGH-6 i wiertarki kolumnowej PK-203...

  więcej

WZ-090-6/17

Dostawa i montaż klimatyzatorów ściennych...

  więcej

WZ-091-76/17

Dostawa narzędzi i materiałów ściernych...

  więcej

Ogłoszenie o sprzedaży samochodów

Ogłoszenie o sprzedaży samochodów...

  więcej

WZ-091-75/17

Naprawa nawierzchni placów manewrowych zajezdni autobusowej mieszczącej się w Łodzi przy ul. Nowe Sady 15...

  więcej

WZ-091-52/17

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa...

  więcej

Ogłoszenie o sprzedaży samochodów

Ogłoszenie o sprzedaży samochodów...

  więcej

WZ-091-73/17

Frezowanie starych nawierzchni i ułożenie mas asfaltowo – betonowych – remont torowiska na ul. Kopernika i ul. Gdańskiej...

  więcej

WZ-091-64/17

Dostawa osprzętu torowego...

  więcej

WZ-091-68/17

Dostawa olejów eksploatacyjnych do taboru...

  więcej

WZ-ZZ-502-8/17

Oferta sprzedaży autobusu...

  więcej

WZ-091-47/17

Dostawa śrub do podnośników...

  więcej

WZ-091-74/17

Ustawienie krawężnika kamiennego na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej w ul. Gdańskiej i w ul. Kopernika...

  więcej

WZ-091-59/17

Naprawa silników do taboru tramwajowego...

  więcej

WZ-090-5/17

Szlifowanie szyn w ul. Gdańskiej i w ul. Kopernika...

  więcej

WZ-091-69/17

Dostawa wstęgi gumowej / przekładki podszynowej...

  więcej

WZ-091-71/17

Kompleksowe wykonanie strefy okołoszynowej, wypełnienie szczelin pionowych między płytami w torowisku...

  więcej

WZ-091-70/17

Demontaż wraz z wywiezieniem i utylizacją płyt żelbetowych z torowiska z ul. Gdańskiej i z ul. Kopernika...

  więcej