Inne postępowania - Archiwum

Inne postępowania

WZ-ZZ-502-10/16

Oferta sprzedaży tramwajów...

  więcej

WZ-091-29/17

Dostawa 45 zestawów komputerowych oraz zakup 55 licencji Office...

  więcej

WZ-091-26/17

Dostawa części eksploatacyjnych drzwi wagonów 805-3D...

  więcej

WZ-091-18/17

Dostawa hutnictwa stalowego...

  więcej

WZ-091-22/17

Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkoleń z zakresu prawa jazdy kategorii D oraz kwalifikacji wstępnej i szkoleń okresowych...

  więcej

WZ-091-23/17

Dostawa elementów oznakowania przystanków w związku z nowa siatka połączeń od 02.04.2017 r....

  więcej

WZ-091-11/17

Usługa profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami MPK - Łódź Spółka z o.o....

  więcej

WZ-091-8/17

Remont kapitalny pojazdu specjalnego wieżowego SAM MERCEDES SCHOERLING...

  więcej

WZ-091-6/17

Dostawa obręczy kół tramwajowych...

  więcej

WZ-091-21/17

Zakup ramek ekspozycyjnych A-0 w związku z nową siatką połączeń od 2.04.2017r....

  więcej

WZ-091-12/17

Naprawa skrzyń biegów autobusowych...

  więcej

WZ-091-19/17

Akcja informacyjna - nowy układ komunikacyjny...

  więcej

WZ-091-15/17

Naprawa sprężarek i turbosprężarek autobusowych...

  więcej

WZ-091-17/17

Zorganizowanie 5 wycieczek turystycznych w roku 2017 dla pracowników MPK-Łódż Spółka z o.o....

  więcej

WZ-090-2/17

Dostawa zegarków ATLANTIC SEALINE...

  więcej

WZ-091-4/17

Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego dla budowy nowej siedziby Zakładu Techniki MPK Łódź - Spółka z o.o. w Łodzi, przy ul. Zgierskiej 256 (Helenówek)...

  więcej

WZ-091-13/17

Dostawa 2 używanych zestawów napędowych do wagonu M8C...

  więcej

WZ-091-9/17

Dostawa masy asfaltobetonowej...

  więcej

WZ-091-5/17

Wynajem dłużyc i samochodów HDS z obsługą...

  więcej

WZ-090-1/17

Dostawa i montaż liniałów inkrementalnych do frezarki bramowej FBA-175...

  więcej