Przewóz rowerów

2020-03-06 14:49

Przewóz rowerów

rower_nowe_zasady_s.jpg

Procedura zwrotu kosztów zakupionego biletu w przypadku konieczności opuszczenia przez Pasażera z rowerem pojazdu komunikacji miejskiej, który wniósł opłatę za przejazd przez skasowanie biletu jednorazowego

( Realizacja zadania zawartego w § 15 ust.7 przepisów porządkowych (Uchwała XIX/748/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 stycznia 2020 roku)

W przypadku konieczności opuszczenia przez Pasażera z rowerem pojazdu komunikacji miejskiej, który wniósł opłatę za przejazd przez skasowanie biletu jednorazowego, procedura zwrotu kosztów zakupionego biletu jest następująca:

  1. Pasażer opuszczający pojazd z rowerem winien udać się do prowadzącego pojazd aby powiadomić o zaistniałym fakcie.
  2. Pasażer opuszczający pojazd z rowerem oprócz zgłoszenia faktu prowadzącemu pojazd winien zachować bilet z tej podróży.
  3. Kierowca przekazuje informacje o zaistniałym zdarzeniu do Centrali Ruchu a po zakończeniu zmiany sporządza raport.
  4. Pasażer składa pisemną reklamację do MPK-Łódź dot. zwrotu środków za bilet, który skasował w trakcie przejazdu opisując zdarzenie oraz załączając skasowany bilet lub jego kopię, ewentualnie zdjęcia potwierdzające zdarzenie.
  5. Pracownik BOK MPK-Łódź sprawdza reklamację pod kątem wystąpienia zdarzenia (zapis w centrali ruchu, monitoring, raport kierowcy oraz dane z wydruku skasowanego biletu ).
  6. Po potwierdzeniu zdarzenia przez MPK-Łódź pieniądze z opłaty za przejazd będą zwracane na konto pasażera.