Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej. więcej x

MPK-Łódź Spółka z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. 90-132 Łódź, ul Tramwajowa 6

serwisy informacyjne

  • MPK Łódź - Aktualności
  • MPK na facebook

    MPK na facebook

  • YouTube
  • BIP
  • Subskrypcja
  • polski
  • English

Zmiany rozkładów

Od dnia 20 stycznia 2021 r., do odwołania zmianie ulegnie rozkład jazdy linii 6

więcej

Od dnia 18 stycznia 2021 r. zmieni się trasa i rozkład jazdy linii tramwajowych 15, 17

więcej

Od dnia 4 stycznia 2021r., zmianie ulegną rozkłady jazdy linii 7, 12, 54A, 54B

więcej

Od dnia 4 stycznia 2021r., zmianie ulegnie trasa autobusu linii Z6

więcej

Od dnia 4 stycznia 2021 r. (poniedziałek) zmianie ulegną trasy linii 58A, 58B, Z12, N7A, N7B

więcej

Od dnia 1 stycznia 2021r. zmianie ulegną trasy autobusów linii 82A, 82B, N5B

więcej

Od dnia 1 stycznia 2021r., zmianie ulegną rozkłady jazdy linii 1, 3A, 3B, 5, 9, 13, 14, 15, 17, 52, 55, 62, 69A, 69B, 86A, 86B, 93, 96C, N1A, N1B, W

więcej

Od dnia 21 grudnia 2020 r. zmianie ulegnie rozkład jazdy linii 18

więcej

Od dnia 19 grudnia 2020 r. (sobota), zmianie ulegną trasy linii 9, 12, 13, 58A, 58B, Z12, N7A, N7B

więcej

Od 14 grudnia 2020 r., zmianie ulegnie trasa autobusów linii 90B, 91A, 91B, 91C

więcej

Od dnia 4 grudnia 2020 r. zmianie ulegnie rozkład jazdy linii N4A

więcej

Od dnia 1 grudnia 2020 r. do odwołania zawieszone zostaną linie 16, 96A, 96B, N4B

więcej

Od dnia 1 grudnia 2020 r. do odwołania zmianie ulegną rozkłady jazdy linii 3A, 3B, 7, 8, 12, 65A, 65B, 96C

więcej

Od godz. 14 w dniu 27 listopada 2020 r. do nocy 29/30 listopada 2020 r. włącznie, zmianie ulegną trasy autobusów linii 86A, 86B, 96A, 96B, 96C, N4A i N4B

więcej

Od dnia 26 listopada 2020 r. zmianie ulegnie trasa autobusu linii 86A

więcej

Od dnia 26 listopada 2020 r. uruchomiony zostanie przystanek Dąbrowskiego - Dw. Łódź Dąbrowa, zmianie ulegną rozkłady jazdy linii 69A, 69B, 72A, 72B, 92A, 92B, W

więcej

Od dnia 21 listopada 2020 r. zmianie ulegną trasy tramwajowych linia 1, 5

- jednocześnie zostanie zawieszona autobusowa komunikacja zastępcza Z5.

więcej

Od dnia 9 listopada 2020 r., do odwołania, zmianie ulegną trasy linii 9, 12, 13, 17, 18, 58A, 58B, N7A, N7B

- uruchomiona zostanie autobusowa linia Z12
- zmianie ulegną trasy wyjazdowe i zjazdowe z/do zajezdni Telefoniczna

więcej

Od dnia 9 listopada 2020 r. zmianie ulegną rozkłady jazdy linii 2, 3A, 3B, 7, 8 , 10A, 10B, 11B, 52, 63, 75A, 75B, 82B, W

więcej

Od dnia 6 listopada 2020 r., zmianie ulegną rozkłady jazdy linii N4B

więcej

Rozkłady jazdy Tramwaje Autobusy Nocne
Rozkład na:
Moje linie
Zaplanuj swoją podróż

Inne przetargi

2016-01-28 14:00

WP-3/2016


Artykuł archiwalny

Powiadomienie o wszczęciu postępowania: "Przygotowanie wniosku o dofinansowanie zgodnie z wytycznymi Zarządu Województwa Łódzkiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz z uwzględnieniem obligatoryjnych załączników, w tym przygotowanie studium wykonalności zgodnie z Zasadami Przygotowania Studium Wykonalności dla Projektów realizowanych w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dotyczy zakupu 17 autobusów elektrycznych z wyposażeniem oraz sprzętem obsługowym, dostosowaniem infrastruktury na zajezdni oraz na krańcówkach".

Dokumenty do pobrania: plik .zip - 2,94MB

AKTUALIZACJA KRYTERIUM nr 4: TERMIN WYKONANIA
„KRYTERIUM nr 4: TERMIN WYKONANIA
a)    Wartość punktowa wagi w [pkt]: 10 pkt
b)    Maksymalna ilość punktów dla kryterium: 10 pkt
c)    Przy ocenie ofert w Kryterium nr 4 - Termin wykonania, Zamawiający będzie brał pod uwagę termin złożenia dokumentów umożliwiający naniesienie co najmniej dwukrotnie poprawek:
       •    Oferta, w której Wykonawca zobowiąże się przekazać komplet dokumentów do 01.03.2016 z poprawkami wskazanymi przez MPK – Łódź Spółka z o.o. do 15.03.2016  – 7 pkt.
       •    Oferta, w której Wykonawca zobowiąże się przekazać komplet dokumentów do 07.03.2016 z poprawkami wskazanymi przez MPK – Łódź Spółka z o.o. do 15.03.2016  – 3 pkt”

AKTUALIZACJA KRYTERIUM nr 2 doświadczenie – poprawiono literówkę w punkcie 2d)

UWAGA: PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT: 11.02.2016 GODZINA 12:00

Karta wyboru wykonawcy: plik .zip - 920kB

W ramach zapytania ofertowego 3/2016 wybrana została oferta Konsorcjum WYG International Sp. z o.o. WYG Consulting Sp. z o.o. uzyskując 96 pkt. 

© MPK-Łódź Spółka z o.o.