MPK-Lodz Spolka z o.o.

MPK-Lodz Co. LTD

information services

  • RSS
  • MPK on facebook

    MPK on facebook

  • YouTube
  • BIP
  • Newsletter
  • polski
  • English
Timetables for:
Wait...

Back Line 82B

TO FAVOURITES

To add a line to favourites click below

FROM FAVOURITES

To remove a line from favourites click below

Help

BASIC DIRECTIONS
Dw. £ód¼ WidzewShow on mapShow on map
STREET STOP CHANGES
1. Stróæa-Ludwików
Stróæa 2. Gajowa
Stróæa 3. Kolumny Changes
Wi¶niowa Góra 4. Akacjowa
Wi¶niowa Góra 5. Jednostka Wojskowa
Wi¶niowa Góra 6. Piekarnicza
Wi¶niowa Góra 7. Szko³a
8. Andrespol O.S.P. Changes
Andrespol 9. M³ynarska Changes
Rokicińska 10. Andrzejki # Changes
Rokicińska 11. Gwarna Changes
Gajcego 12. Rokicińska Changes
Gajcego 13. Zak³adowa Changes
Zak³adowa 14. Dyspozytorska Changes
Zak³adowa 15. Tranzytowa Changes
Zak³adowa 16. Dorabialskiej Changes
Zak³adowa 17. Transmisyjna Changes
Zak³adowa 18. Cynarskiego Changes
Zak³adowa 19. Hetmańska Changes
Zak³adowa 20. Odnowiciela Changes
Zak³adowa 21. Piasta Ko³odzieja Changes
Zak³adowa 22. Ksi±æ±t Polskich Changes
Przybyszewskiego 23. Augustów Changes
Augustów 24. Przybyszewskiego Changes
Augustów 25. Wujaka Changes
Augustów 26. Rokicińska Changes
Rokicińska 27. Lermontowa Changes
Rokicińska 28. Gogola Changes
Rokicińska 29. rondo Inwalidów Changes
Puszkina 30. rondo Inwalidów Changes
31. Dw. £ód¼ Widzew
Stróæa-LudwikówShow on mapShow on map
STREET STOP CHANGES
1. Dw. £ód¼ Widzew Changes
Puszkina 2. rondo Inwalidów Changes
Rokicińska 3. rondo Inwalidów Changes
Rokicińska 4. Gogola Changes
Rokicińska 5. Lermontowa Changes
Augustów 6. Rokicińska Changes
Augustów 7. Wujaka Changes
Augustów 8. Przybyszewskiego Changes
Przybyszewskiego 9. Augustów Changes
Ksi±æ±t Polskich 10. Zak³adowa Changes
Zak³adowa 11. Piasta Ko³odzieja Changes
Zak³adowa 12. Odnowiciela Changes
Zak³adowa 13. Hetmańska Changes
Zak³adowa 14. Cynarskiego Changes
Zak³adowa 15. Transmisyjna Changes
Zak³adowa 16. Dorabialskiej Changes
Zak³adowa 17. Tranzytowa Changes
Zak³adowa 18. Dyspozytorska Changes
Gajcego 19. Zak³adowa Changes
Gajcego 20. Rokicińska Changes
Rokicińska 21. Gwarna Changes
Rokicińska 22. Andrzejki # Changes
Andrespol 23. M³ynarska Changes
Andrespol 24. Urz±d Gminy Changes
Wi¶niowa Góra 25. Szko³a
Wi¶niowa Góra 26. Piekarnicza
Wi¶niowa Góra 27. Jednostka Wojskowa
Wi¶niowa Góra 28. Akacjowa
Stróæa 29. Kolumny Changes
Stróæa 30. Gajowa
31. Stróæa-Ludwików

All content published on this site are protected by copyright. Copying and publishing without permission of MPK-£ód¼ Spó³ka z o.o. is prohibited.