Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej. więcej x

MPK-Łódź Spółka z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. 90-132 Łódź, ul Tramwajowa 6

serwisy informacyjne

 • Kanały informacyjne
 • MPK na facebook

  MPK na facebook

 • YouTube
 • BIP
 • Subskrypcja
 • polski
 • English

Zmiany rozkładów

Od dnia 12 listopada 2019r. do odwołania nie będą realizowane kursy w relacji Dw. Łódź Dąbrowa - Kolumny Stróża do BSH, linii 92B

więcej

Od nocy 11 / 12 listopada 2019 r. do odwołania zmianie ulegnie trasa autobusu linii N3

więcej

Od dnia 4 listopada 2019 r., w związku z kolejnym etapem robót w Brzezinach zmianie ulegnie przebieg linii 53B

- jednocześnie ulegną zmianie rozkłady jazdy autobusów linii 53A, 53C, 53D, 53E

więcej

Od dnia 4 listopada 2019r., zmianie ulegną rozkłady jazdy linii 4, 6, 8, 11A, 11B, 15, 17, 52, 55, 59, 86A, 86B, H

więcej

Od dnia 4 listopada 2019r., zmianie ulegną rozkłady jazdy linii 54A, 54B, 54C, 54D, 58A, 58B, 91A, 91B, 91C, 93

więcej

Od nocy z 3/4 listopada 2019 r., zmianie ulegną rozkłady jazdy autobusów linii N4A, N4B

więcej

Od dnia 2 listopada 2019 r., zmianie ulegną rozkłady jazdy autobusów linii 75A, 75B, 75C, 76

więcej

Od dnia 1 listopada 2019r., zmianie ulegnie trasa tramwaju linii 2

- jednocześnie zostanie zawieszone kursowanie autobusów linii Z2

więcej

Od dnia 19 października 2019 r. (sobota), ulegną zmianie rozkłady jazdy linii 91A, 91B, 91C

więcej

Od dnia 16 października 2019 r. do odwołania zmianie ulegnie rozkład jazdy linii 62

więcej

Od dnia 14 października 2019 r. zmianie ulegną trasy autobusów linii 80, 83, N3

więcej

Od dnia 14 października 2019 r. do odwołania zmianie ulegnie rozkład jazdy linii 7A, 97B

więcej

Od dnia 10 października 2019 r. zmianie ulegnie rozkład jazdy linii 14

więcej

Od dnia 7 października 2019 r. do odwołania zmianie ulegną trasy autobusów linii 53B, 90C

więcej

Od dnia 7 października 2019 r. (linie nocne 6/7 października), do odwołania zmianie ulegną trasy autobusów linii 64A, 96A, 96C, N5A, N5B

więcej

Od dnia 5 października 2019 r. zmianie ulegnie rozkład jazdy linii 64B

więcej

Od dnia 1 października 2019 r., ulegną zmianie rozkłady jazdy tramwajowych linii: 1, 5, 6, 7A, 7B, 8, 11A, 11B, 12, 14, 15, 17, 41

więcej

Od dnia 1 października 2019 r., zostaną wprowadzone przystanki "na żądanie" na liniach: 71A, 71B, 92A, 92B

więcej

Od dnia 1 października 2019 r. zmianie ulegną trasy linii 62, 63, 71A, 71B, H

więcej

Rozkłady jazdy Tramwaje Autobusy Nocne
Rozkład na:
Moje linie
Zaplanuj swoją podróż

Regulamin i przepisy

2012-12-05 01:00

Przepisy taryfowe - Zgierz

Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu
95-100 Zgierz, pl. Kilińskiego 7, tel.fax: 0-42 716-21-49


KOMUNIKACJA MIEJSKA W ZGIERZU

ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ MIASTA ZGIERZA (DOTYCZY LINII AUTOBUSOWYCH NA TERENIE MIASTA ZGIERZA).

Podstawa prawna: ustawa z dn. 15.11.1984 r. Prawo przewozowe, uchwały Rady Miasta Zgierza.

A. DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW UPRAWNIENI SĄ:

 • posłowie i senatorowie RP,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • rencioeci pobierający oewiadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji, rencioeci z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (dawna I grupa inwalidzka) oraz towarzyszący im w podróży opiekunowie,
 • ociemniali i towarzyszący im w podróży przewodnicy,
 • uczniowie szkół specjalnych, dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych i dziennych ośrodków rehabilitacyjnych oraz towarzyszący im w podróży opiekunowie,
 • dzieci w wieku do 4 lat,
 • osoby, które ukończyły 70 lat życia,
 • pracownicy Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu w czasie wykonywania czynności służbowych,
 • pracownicy przewoźnika, obsługującego daną linię,
 • umundurowani funkcjonariusze Policji,
 • żołnierze czynnej słułby do stopnia starszego kaprala włącznie,
 • uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do klas integracyjnych,
 • osoby wyróżnione Tytułem Honorowym “Zgierski Dawca Krwi”,
 • umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej w Zgierzu,

B. DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW UPRAWNIENI SĄ:

 • kombatanci i inne osoby uprawnione zgodnie z ustawą z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • uczniowie szkół dziennych i studenci szkół wyższych,
 • uczniowie szkół wieczorowych lub zaocznych - do ukończenia 24 roku życia,
 • dzieci w wieku od 4 do 7 lat,
 • dzieci i młodzież od 7 do 18 lat nie objeci obowiązkiem szkolnym z powodu choroby lub niepełnosprawności,
 • emeryci i renciści pobierający emeryturę lub rentę oraz ich współmałżonkowie, na których otrzymują zasiłki rodzinne - przed ukończeniem 70 roku życia,
 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi - mieszkańcy Zgierza, posiadający odznakę I stopnia, na podstawie imiennej legitymacji.


POWYŻSZE UPRAWNIENIA NIE DOTYCZĄ OPŁAT ZA PRZEWÓZ BAGAŻU LUB PSA

C. ZASADY WNOSZENIA OPLAT ZA PRZEJAZD:

 • pasażer obowiązany jest skasować bilet lub bilety MUK wg poniższego wzoru, o łącznej wartości zgodnie z poniższym cennikiem. INNE BILETY NIE SĄ HONOROWANE
 • za przewóz bagażu o objętości POWYŻEJ 48 dm3 lub przewóz psa (z wyjątkiem trzymanego na kolanach) należy skasować bilet pełnej wartości, niezależnie od posiadanych przez pasażera ulg i zwolnień; osoby podróżujące z dziećmi DO LAT 4 nie uiszczają opłat za przewóz wózka
 • bilet należy skasować NIEZWŁOCZNIE po wejściu do pojazdu, jednak NIE PÓŹNIEJ NIŻ W CZASIE DOJAZDU DO NASTĘPNEGO PRZYSTANKU
 • ZNACZEK do biletu okresowego imiennego BEZ NANIESIONEGO NUMERU TEGO BILETU JEST NIEWAŻNY
 • każdorazowo po zmianie pojazdu należy skasować kolejny bilet właściwej opłaty (BILET NIE UPRAWNIA DO PRZESIADEK)
 • NA LINIACH AUTOBUSOWYCH NA TERENIE ZGIERZA obowiązuje jeden bilet na całej trasie przejazdu w jednym kierunku
 • WZÓR BILETU OBOWIĄZUJĄCEGO NA TERENIE ZGIERZA ORAZ NA TRASIE ZGIERZ-OZORKÓW

  bilet_zgierz.jpg (45687 B)bilet_zgierz.jpg (45687 B)

  D. CENY BILETÓW JEDNORAZOWYCH:


  NORMALNY - 2,20 ZŁ
  ULGOWY - 1,10 ZŁ

  E. DODATKOWE OPŁATY:

  Kwota opłaty dodatkowej za przejazd lub przewóz bagażu bez ważnego biletu, wniesiona na miejscu lub najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jej nałożenia, ulega obniżeniu o 30%.

  Wysokość opłaty manipulacyjnej, pobieranej na zasadach określonych w art. 33a ust. 3a i 3b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (w przypadku umorzenia opłaty dodatkowej w związku z dostarczeniem nie posiadanego podczas podróży biletu okresowego bądź dokumentu potwierdzającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu), wynosi 10% nałożonej opłaty dodatkowej. ZA ZATRZYMANIE LUB ZMIANĘ TRASY POJAZDU Z WINY PASAŻERA 270 ZŁ.

  Kontroler ma prawo żądać okazania dokumentu tożsamości bądź w przypadku odmowy wezwać Policję, Straż Miejską lub inne organy uprawnione do ustalenia tożsamości osób. 

© MPK-Łódź Spółka z o.o.