Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej. więcej x

MPK-Łódź Spółka z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. 90-132 Łódź, ul Tramwajowa 6

serwisy informacyjne

 • Kanały informacyjne
 • MPK na facebook

  MPK na facebook

 • YouTube
 • BIP
 • Subskrypcja
 • polski
 • English

Zmiany rozkładów

Od dnia 1 grudnia 2020 r. do odwołania zawieszone zostaną linie 16, 96A, 96B, N4B

więcej

Od dnia 1 grudnia 2020 r. do odwołania zmianie ulegną rozkłady jazdy linii 3A, 3B, 7, 8, 12, 65A, 65B, 96C

więcej

Od dnia 1 grudnia 2020 r. do odwołania zmianie ulegnie trasa autobusowej linii 90B

więcej

Od godz. 14 w dniu 27 listopada 2020 r. do nocy 29/30 listopada 2020 r. włącznie, zmianie ulegną trasy autobusów linii 86A, 86B, 96A, 96B, 96C, N4A i N4B

więcej

Od dnia 26 listopada 2020 r. zmianie ulegnie trasa autobusu linii 86A

więcej

Od dnia 26 listopada 2020 r. uruchomiony zostanie przystanek Dąbrowskiego - Dw. Łódź Dąbrowa, zmianie ulegną rozkłady jazdy linii 69A, 69B, 72A, 72B, 92A, 92B, W

więcej

Od dnia 21 listopada 2020 r. zmianie ulegną trasy tramwajowych linia 1, 5

- jednocześnie zostanie zawieszona autobusowa komunikacja zastępcza Z5.

więcej

W dniach 12 listopada - 4 grudnia 2020 r., ulegną zmianie trasy autobusów linii 68A, 68B

- jednocześnie uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza linia Z68

więcej

Od dnia 9 listopada 2020 r., do odwołania, zmianie ulegną trasy linii 9, 12, 13, 17, 18, 58A, 58B, N7A, N7B

- uruchomiona zostanie autobusowa linia Z12
- zmianie ulegną trasy wyjazdowe i zjazdowe z/do zajezdni Telefoniczna

więcej

Od dnia 9 listopada 2020 r. zmianie ulegną rozkłady jazdy linii 2, 3A, 3B, 7, 8 , 10A, 10B, 11B, 52, 63, 75A, 75B, 82B, W

więcej

Od dnia 6 listopada 2020 r., zmianie ulegną rozkłady jazdy linii N4B

więcej

Od dnia 2 listopada 2020 r. zmianie ulegną rozkłady jazdy linii 54B, 63, 82A, 82B, 90A, 90B, Z6

więcej

Od dnia 1 listopada 2020 r. zmianie ulegnie rozkład jazdy linii 202

więcej

Od dnia 26 października 2020 r. do odwołania, zmianie ulegnie trasa autobusów linii 90B

więcej

Od 26 października 2020 r. zmianie ulegną trasy autobusów linii 59, 73, 87A, 87B, 96A, 96B, 96C, N6, C1

więcej

Od dnia 24 października 2020r., zostanie uruchomiony autobusowy przystanek Zagajnikowa - Inflancka, dla linii 57, 59, 70, 81, N6

więcej

Od dnia 19 października 2020 r. do odwołania zmianie ulegnie trasa autobusowej linia Z41

więcej

Od dnia 19 października 2020 r. zmianie ulegną rozkłady jazdy linii 82A, 82B

więcej

Od dnia 15 października 2020 r. do odwołania uruchomiona zostanie autobusowa linia Z6

więcej

Od dnia 15 października 2020 r. zmianie ulegną rozkłady jazdy linii 65A, 65B

więcej

Rozkłady jazdy Tramwaje Autobusy Nocne
Rozkład na:
Moje linie
Zaplanuj swoją podróż

Regulamin i przepisy

2012-12-05 01:00

Przepisy taryfowe - Zgierz

Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu
95-100 Zgierz, pl. Kilińskiego 7, tel.fax: 0-42 716-21-49


KOMUNIKACJA MIEJSKA W ZGIERZU

ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ MIASTA ZGIERZA (DOTYCZY LINII AUTOBUSOWYCH NA TERENIE MIASTA ZGIERZA).

Podstawa prawna: ustawa z dn. 15.11.1984 r. Prawo przewozowe, uchwały Rady Miasta Zgierza.

A. DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW UPRAWNIENI SĄ:

 • posłowie i senatorowie RP,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • rencioeci pobierający oewiadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji, rencioeci z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (dawna I grupa inwalidzka) oraz towarzyszący im w podróży opiekunowie,
 • ociemniali i towarzyszący im w podróży przewodnicy,
 • uczniowie szkół specjalnych, dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych i dziennych ośrodków rehabilitacyjnych oraz towarzyszący im w podróży opiekunowie,
 • dzieci w wieku do 4 lat,
 • osoby, które ukończyły 70 lat życia,
 • pracownicy Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu w czasie wykonywania czynności służbowych,
 • pracownicy przewoźnika, obsługującego daną linię,
 • umundurowani funkcjonariusze Policji,
 • żołnierze czynnej słułby do stopnia starszego kaprala włącznie,
 • uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do klas integracyjnych,
 • osoby wyróżnione Tytułem Honorowym “Zgierski Dawca Krwi”,
 • umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej w Zgierzu,

B. DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW UPRAWNIENI SĄ:

 • kombatanci i inne osoby uprawnione zgodnie z ustawą z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • uczniowie szkół dziennych i studenci szkół wyższych,
 • uczniowie szkół wieczorowych lub zaocznych - do ukończenia 24 roku życia,
 • dzieci w wieku od 4 do 7 lat,
 • dzieci i młodzież od 7 do 18 lat nie objeci obowiązkiem szkolnym z powodu choroby lub niepełnosprawności,
 • emeryci i renciści pobierający emeryturę lub rentę oraz ich współmałżonkowie, na których otrzymują zasiłki rodzinne - przed ukończeniem 70 roku życia,
 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi - mieszkańcy Zgierza, posiadający odznakę I stopnia, na podstawie imiennej legitymacji.


POWYŻSZE UPRAWNIENIA NIE DOTYCZĄ OPŁAT ZA PRZEWÓZ BAGAŻU LUB PSA

C. ZASADY WNOSZENIA OPLAT ZA PRZEJAZD:

 • pasażer obowiązany jest skasować bilet lub bilety MUK wg poniższego wzoru, o łącznej wartości zgodnie z poniższym cennikiem. INNE BILETY NIE SĄ HONOROWANE
 • za przewóz bagażu o objętości POWYŻEJ 48 dm3 lub przewóz psa (z wyjątkiem trzymanego na kolanach) należy skasować bilet pełnej wartości, niezależnie od posiadanych przez pasażera ulg i zwolnień; osoby podróżujące z dziećmi DO LAT 4 nie uiszczają opłat za przewóz wózka
 • bilet należy skasować NIEZWŁOCZNIE po wejściu do pojazdu, jednak NIE PÓŹNIEJ NIŻ W CZASIE DOJAZDU DO NASTĘPNEGO PRZYSTANKU
 • ZNACZEK do biletu okresowego imiennego BEZ NANIESIONEGO NUMERU TEGO BILETU JEST NIEWAŻNY
 • każdorazowo po zmianie pojazdu należy skasować kolejny bilet właściwej opłaty (BILET NIE UPRAWNIA DO PRZESIADEK)
 • NA LINIACH AUTOBUSOWYCH NA TERENIE ZGIERZA obowiązuje jeden bilet na całej trasie przejazdu w jednym kierunku
 • WZÓR BILETU OBOWIĄZUJĄCEGO NA TERENIE ZGIERZA ORAZ NA TRASIE ZGIERZ-OZORKÓW

  bilet_zgierz.jpg (45687 B)bilet_zgierz.jpg (45687 B)

  D. CENY BILETÓW JEDNORAZOWYCH:


  NORMALNY - 2,20 ZŁ
  ULGOWY - 1,10 ZŁ

  E. DODATKOWE OPŁATY:

  Kwota opłaty dodatkowej za przejazd lub przewóz bagażu bez ważnego biletu, wniesiona na miejscu lub najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jej nałożenia, ulega obniżeniu o 30%.

  Wysokość opłaty manipulacyjnej, pobieranej na zasadach określonych w art. 33a ust. 3a i 3b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (w przypadku umorzenia opłaty dodatkowej w związku z dostarczeniem nie posiadanego podczas podróży biletu okresowego bądź dokumentu potwierdzającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu), wynosi 10% nałożonej opłaty dodatkowej. ZA ZATRZYMANIE LUB ZMIANĘ TRASY POJAZDU Z WINY PASAŻERA 270 ZŁ.

  Kontroler ma prawo żądać okazania dokumentu tożsamości bądź w przypadku odmowy wezwać Policję, Straż Miejską lub inne organy uprawnione do ustalenia tożsamości osób. 

© MPK-Łódź Spółka z o.o.