Inne postępowania - Archiwum

Inne postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Przeprowadzenie szkolenia okresowego dla 180 kierowców autobusów, o których mowa w art. 39 a ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym"...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Wyposażenie w dystrybutory oraz dostawa wody w butlach 19l"...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Serwisowanie i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych w wagonach tramwajowych"...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Dostawę sprężyn i podkładek dystansowych do przekładni tramwajowej"...

  więcej

Powiadomienie o przedłużaniu terminu składania ofert

Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert w postępowaniu na "Dostawę druków"...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Dostawę cewek do silnika LTa i przetwornicy PTa"...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Dostawę nowych opon do autobusów"...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Dostawę wyrobów kaletniczych (pokrowce i osłony)"...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Dostawę materiałów lakierniczych do wagonów Pesa"...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Dostawę druków"...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Dostawę elementów szybkozłącznych hydraulicznych do wagonów Pesa"...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Zakup urządzeń warsztatowych"...

  więcej

Powiadomienie o przedłużaniu terminu składania ofert

Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert w postępowaniu na "Dostawę asortymentu do robót spawalniczych - spawanie, napawanie i przepalanie"...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Dostawę akumulatorów kwasowych i zasadowych do taboru"...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Zorganizowanie wycieczki do Trójmiasta w terminie 18 - 22 czerwca 2013 r. lub bardzo zbliżonym"...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Zorganizowanie wycieczki do Włoch w terminie 8 - 15 czerwca 2013 r. lub bardzo zbliżonym"...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Zorganizowanie wycieczki do Chorwacji w terminie 20 - 27 maja 2013 r. lub bardzo zbliżonym"...

  więcej

Ogłoszenie

MPK - Łódź Spółka z o. o. oferuje do sprzedaży następujące autobusy wyłączone z eksploatacji...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Serwis przemysłowej kanalizacji technologicznej wraz z urządzeniami do podczyszczania ścieków ( w szczególności separatory substancji ropopochodnych)"...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Usuwanie awarii, drobne naprawy, udrażnianie i monitoring instalacji kanalizacyjnych"...

  więcej