Inne postępowania - Archiwum

WZ-091-3/20

Wynajem dłużyc i samochodów z HDS wraz z obsługą...

  więcej

WZ-091-1/20

Dostawa szyn tramwajowych...

  więcej

WZ-090-4/20

Wymiana kompletu głowic kablowych SN wraz z kablem SN...

  więcej

Oferta sprzedaży pojazdów

Oferta sprzedaży pojazdów...

  więcej

WZ-090-2/20

Dostawa tarcz hamulcowych wagonu M8C...

  więcej

WZ-090-3/20

Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno...

  więcej

WZ-090-1/20

Nadanie ratingu dla obligacji przychodowych wyemitowanych przez MPK - Łódź Spółka z o.o. ...

  więcej

WZ-091-92/19

Odbiór odpadów komunalnych stałych z obiektów MPK – Łódź Spółka z o.o....

  więcej

WZ-091-86/19

Dostawa elementów aparatury elektrycznej taboru tramwajowego...

  więcej

WZ-091-88/19

Bieżąca konserwacja obiektów MPK-Łódź Sp. z o.o. - roboty dekarskie w latach 2020-2022...

  więcej

WZ-091-89/19

Bieżąca konserwacja obiektów MPK-Łódź Sp. z o.o. w latach 2020-2022...

  więcej

Oferta sprzedaży maszyn i urządzeń

Oferta sprzedaży maszyn i urządzeń wycofanych z eksploatacji...

  więcej

WZ-091-84/19

Dostawa ścierniwa i części zamiennych maszyny do cięcia wodą MAXIEM 2040...

  więcej

WZ-091-87/19

Dostawa obręczy do wagonów tramwajowych...

  więcej

WZ-090-31/19

Dostawa kompletnych hamulców szynowych wagonu Pesa...

  więcej

WZ-091-76/19

Dostawa i montaż urządzeń zliczających pasażerów w autobusach...

  więcej

WZ-091-83/19

Naprawa przekładni KSH 212 i KSH 10...

  więcej

WZ-091-85/19

Przeprowadzenie szkoleń na prawo jazdy kategorii D wraz z uzyskaniem świadectwa kwalifikacji...

  więcej

WZ-090-28/19

Dostawa osi zestawów kołowych wagonów PESA 122NaL...

  więcej

WZ-091-82/19

Dostawa zespołu wałka atakującego 20PMA kpl....

  więcej