Inne postępowania - Archiwum

Inne postępowania

WZ-091-97/18

Dzierżawa dystrybutorów wody podłączonych do sieci wodociągowej...

  więcej

WZ-091-99/18

Świadczenie usług w punktach socjalnych...

  więcej

WZ-091-94/18

Dostawa elementów oświetlenia do taboru tramwajowego...

  więcej

WZ-091-95/18

Dostawa zestawu kolumnowych podnośników elektrohydraulicznych do podnoszenia tramwajów...

  więcej

WZ-091-90/18

Serwis instalacji i urządzeń do podczyszczania ścieków technologicznych i deszczowych...

  więcej

WZ-091-80/18

Dostawa nowych opon autobusowych...

  więcej

WZ-090-13/18

Zabudowa pojazdów pogotowia technicznego...

  więcej

WZ-091-84/18

Dostawa elementów nagrzewnic, silników trakcyjnych i przetwornic wagonów tramwajowych...

  więcej

WZ-091-85/18

Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych...

  więcej

WZ-091-86/18

Dostawa zespołów wałka atakującego, wałów Cardana...

  więcej

WZ-091-88/18

Dostawa elektronicznego układu sterowania i napędu dla prądu stałego (typu chopper) do 1 szt. wagonu 805Na...

  więcej

WZ-091-87/18

Dostawa elementów systemu informacji pasażerskiej do wagonu M8C...

  więcej

WZ-091-89/18

Dostawa urządzenia do smarowania szyn w łukach i rozjazdach...

  więcej

WZ-090-11/18

Przegląd sterownika polowego SN mega MUZ...

  więcej

WZ-091-70/18

Odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wytworzonych w ramach działalności MPK - Łódź sp. z o.o....

  więcej

WZ-091-44/18

Dostawa przycisków i ich elementów...

  więcej

WZ-090-15/18

Dostawa części do podbijarki torowej UNIMA 2...

  więcej

WZ-091-64/18

Wykonanie drobnych robót remontowych w instalacji i sieci centralnego ogrzewania....

  więcej

WZ-090-14/18

Naprawa, regeneracja, legalizacja podręcznego sprzętu gaśniczego, dostawa drobnych materiałów eksploatacyjnych...

  więcej

WZ-090-8/18

Dostawa elementów hydrauliki siłowej do wagonów NF6D....

  więcej