Inne postępowania - Archiwum

Inne postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na "Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów". ...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania na "Dostawę wraz z montażem urządzeń GPS w samochodach służbowych MPK - Łódź Sp. z o. o. wraz z usługą monitoringu"...

  więcej

Powiadomienie o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienie na "Odnowienie certyfikatu SZJ na zgodność z normą PN – EN ISO 9001 : 2009"...

  więcej

Powiadomienia o wszczęciu postępowania

Powiadomienia o wszczęciu postępowań na "Wycieczka na Mazury (z zakwaterowaniem w miejscowości Augustów), w terminie: 12-16 czerwca 2012r."...

  więcej

Powiadomienia o wszczęciu postępowania

Powiadomienia o wszczęciu postępowań na "Wycieczka w Bieszczady (z zakwaterowaniem w miejscowości Solina), w terminie: 19-26 czerwca 2012r."...

  więcej

Powiadomienia o wszczęciu postępowania

Powiadomienie o wszczęciu postępowania na "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robót budowlanych realizowanych w MPK - Łódź Sp. z o.o. w 2012r"...

  więcej

Ogłoszenie w rozpoczęciu przetargu

Ogłoszenie w wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na: "DOSTAWĘ OKIEN PRZESUWNYCH DO WAGONU 805Na 3D" ...

  więcej

Ogłoszenie w rozpoczęciu przetargu

Ogłoszenie w rozpoczęciu przetargu na: "DOSTAWĘ OSPRZĘTU WEWNĘTRZNEGO ORAZ CZĘŚCI UKŁADÓW NAPĘDOWYCH I HAMULCOWYCH TABORU TRAMWAJOWEGO"...

  więcej

POWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

POWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA: "Dostawę oprogramowania antywirusowego i urządzenia zabezpieczającego klasy UTM"...

  więcej

Ogłoszenie w rozpoczęciu przetargu

Ogłoszenie w rozpoczęciu przetargu na: "DOSTAWĘ I BIEŻNIKOWANIE OPON AUTOBUSOWYCH"...

  więcej

Ogłoszenie w rozpoczęciu przetargu

Ogłoszenie w rozpoczęciu przetargu na: "Dostawę wraz z montażem urządzeń GPS w samochodach służbowych MPK - Łódź Sp. z o. o. wraz z usługą monitoringu"...

  więcej

Ogłoszenie w rozpoczęciu przetargu

Ogłoszenie w rozpoczęciu przetargu na: "Wybór brokera ubezpieczeniowego dla MPK - Łódź Spółka z o.o."...

  więcej

Ogłoszenie w rozpoczęciu przetargu

Ogłoszenie o rozpoczęciu przetargu na "ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH I NAPRAW SAMOCHODÓW"...

  więcej

Ogłoszenia o wyniku postępowania

Ogłoszenia o wyniku postępowania na: "Dostawę elementów z tworzyw sztucznych oraz kompletnych drzwi do taboru tramwajowego"...

  więcej

Ogłoszenie w rozpoczęciu przetargu

Ogłoszenie o rozpoczęciu przetargu na "Dostawę i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz dostawa i konfiguracja systemu faksowego"...

  więcej

Ogłoszenie w rozpoczęciu przetargu

Ogłoszenie o rozpoczęciu przetargu na "DOSTAWĘ ELEMENTÓW OŚWIETLENIA DO TABORU"...

  więcej

Ogłoszenie w rozpoczęciu przetargu

Ogłoszenie o rozpoczęciu przetargu na "KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ WYPOSAŻENIA PRACOWNIKÓW W ODZIEŻ ROBOCZĄ, ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ I BHP"...

  więcej

Ogłoszenie w rozpoczęciu przetargu

Ogłoszenie o rozpoczęciu przetargu na "Dostawę elementów z tworzyw sztucznych oraz kompletnych drzwi do taboru tramwajowego"...

  więcej

Ogłoszenie w rozpoczęciu przetargu

Ogłoszenie o rozpoczęciu przetargu na "Dostawę wody mineralnej dla pracowników MPK – Łódź Spółka z o.o."...

  więcej

Ogłoszenie w rozpoczęciu przetargu

Ogłoszenie o rozpoczęciu przetargu na "ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH I NAPRAW SAMOCHODÓW W AUTORYZOWA-NEJ STACJI OBSŁUGI"...

  więcej