Inne postępowania - Archiwum

WZ-091-127/17

Dostawa ścierniwa oraz części do urządzenia do cięcia wodą MAXIEM 2040...

  więcej

WZ-091-88/17

Dostawa naturalnej wody mineralnej w butelkach typu PET o pojemności 1,5 L...

  więcej

WZ-091-97/17

Dostawa mas asfaltowych utwardzanych na zimno...

  więcej

WZ-091-122/17

Dostawa podestów specjalistycznych do konserwacji i naprawy taboru...

  więcej

WZ-091-121/17

Dostawa drżąków do uziemiania sieci trakcyjnej...

  więcej

WZ-091-123/17

Zakup paczek świątecznych ze słodyczami...

  więcej

WZ-091-113/17

Dostawa druków...

  więcej

WZ-091-120/17

Dostawa lusterek do wagonu Pesa Swing...

  więcej

WZ-091-92/17

Dostawa i montaż bram w obiektach MPK-Łódź Spółka z o.o....

  więcej

WZ-091-119/17

Dostawa zaworów proporcjonalnych do hydrogeretów dla wagonów CITYRUNNER...

  więcej

WZ-091-115/17

Dostawa części układu hamulcowego wagonu CITYRUNNER...

  więcej

WZ-091-112/17

Wykonanie drobnych robót remontowych oraz usuwanie awarii instalacji i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych we wszystkich obiektach MPK – Łódź Spółka z o.o....

  więcej

WZ-091-110/17

Zakup platformy serwerowej na potrzeby systemów zajezdniowych...

  więcej

WZ-091-111/17

Dostawa poręczy do mocowania rowerów...

  więcej

WZ-091-96/17

Wyłonienie podmiotu pełniącego funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego...

  więcej

WZ-091-103/17

Naprawa silników autobusowych...

  więcej

WZ-091-60/17, WZ-091-108/17

Dostawa osprzętu i materiałów spawalniczych...

  więcej

WZ-091-100/17

Dostawa siedzeń do taboru i ich części...

  więcej

WZ-091-61/17

Kompleksowa obsługa wyposażenia pracowników w odzież roboczą, środki ochrony osobistej i bhp...

  więcej

WZ-091-105/17

Dostawa zadajników jazdy / hamowania KRD86...

  więcej