Inne postępowania - Archiwum

WZ-091-112/18

Dostawa modułów i czujników sterownika TSC3...

  więcej

WZ-091-97/18

Dzierżawa dystrybutorów wody podłączonych do sieci wodociągowej - postępowanie powtórzone...

  więcej

WZ-ZZ-502-2-18

Oferta sprzedaży autobusu...

  więcej

WZ-091-108/18

Dostawa klinów i klocków dębowych do wyważania szyn...

  więcej

WZ-091-106/18

Dostawa posiłków regeneracyjnych...

  więcej

WZ-091-111/18

Dostawa elementów wyłożeń zewnętrznych wykonanych z laminatu do wagonów PESA 122N...

  więcej

WZ-091-107/18

Powiadomienie o wszczęciu postępowania: "Dokończenie budowy nowej podstacji trakcyjnej razem z wyposażeniem na terenie Zakładu Eksploatacji Tramwajów nr 1 wraz z modernizacją zasilania trakcji i obiektów"...

  więcej

WZ-091-109/18

Powiadomienie o wszczęciu postępowania: "Szlifowanie szyn"...

  więcej

WZ-091-105/18

Świadczenie usługi serwisowej i eksploatacyjnej automatów mobilnych do sprzedaży biletów, typu Ticomat 8010...

  więcej

WZ-091-101/18

Dostawa artykułów elektrotechnicznych ogólnego stosowania...

  więcej

WZ-091-90/18

Serwis instalacji i urządzeń do podczyszczania ścieków technologicznych i deszczowych...

  więcej

WZ-091-78/18

Usługa monitoringu urządzeń GPS w samochodach służbowych w MPK – Łódź Spółka z o.o....

  więcej

WZ-090-16/18

Dostawę wykładziny antypoślizgowej do taboru...

  więcej

WZ-091-103/18

Dostawa elementów złącznych elektrycznych...

  więcej

WZ-091-83/18

Dostawa części do układów hamulcowych wagonów Pesa 122N...

  więcej

WZ-091-104/18

Dostawa styków i styczników do wagonów NF6D...

  więcej

WZ-091-97/18

Dzierżawa dystrybutorów wody podłączonych do sieci wodociągowej...

  więcej

WZ-091-99/18

Świadczenie usług w punktach socjalnych...

  więcej

WZ-091-94/18

Dostawa elementów oświetlenia do taboru tramwajowego...

  więcej

WZ-091-95/18

Dostawa zestawu kolumnowych podnośników elektrohydraulicznych do podnoszenia tramwajów...

  więcej